Repertoár

Uvedený archív inscenácií a projektov nie je úplný. Obsahuje len vybrané tituly a projekty, ktoré svojím významom presiahli regionálny a miestny význam. Získali ocenenie a vzbudili záujem verejnosti. Boli ojedinelé ako titul, svojím inscenovaním alebo ako projekt spolupráce medzi divadlom a rôznymi partnermi, ktorý doteraz nerealizovalo žiadne slovenské divadlo.
2017
Dospelí

Babie leto

Obrazy zo života a veku ženského podľa Boženy Němcovej a súčasnosti.
Viac info
1997
Deti 4+

Červená čiapočka

... alebo večer u Madame d´Aulnoy, keď sa podával jahodový čaj a rozprávali rozprávky.
Viac info