Repertoár

Späť
Živé ženské noviny / Scénické čítanie / Performancia / Živá diskusia

Živá ženská knižnica

Živá ženská knižnica

Paradivadelný projekt na pokračovanie štúdia T.W.I.G.A., BDNR a OZ Rázcestie. Cieľom projektu je sprítomniť prelomové knihy z oblasti ženskej tvorby. Knihy významných autoriek, držiteliek Nobelovej ceny, ktoré vydali svedectvo a pomenovali mnohé udalosti a témy v našich životoch. Knihy, ktoré svojho času priniesli zlom alebo otvorili priestory pre nové myslenie. Živá ženská knižnica je putovný a mobilný projekt, realizovaný v spolupráci s pozvanými hosťami a hostkami.

 

PRVÉ STRETNUTIE:

  • Živé ženské noviny: o ženách z aktuálnej tlače očami T.W.I.G.Y. (Diva, Nový čas a Nóra Ružičková, Práce&Intimita, Aspekt, 2012, výber z časti Intimita);
  • Märta Tikkanen: Príbeh lásky storočia, inscenované čítanie;
  • Diskusia s odbornou lektorkou na témy rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách.

Märta Tikkanen (1935) je renomovanou švédsko-fínskou spisovateľkou, veľakrát ocenenou  literárnymi cenami. Kniha bola preložená do viacerých svetových jazykov. Príbeh lásky storočia sugestívnym spôsobom rozpráva o živote a láske k mužovi, k alkoholikovi. Märta Tikkanen a jej kniha Príbeh lásky storočia vyšiel po prvýkrát vo vydavateľstve Aspekt, v r. 1996. Táto kniha bola súčasne prvým vydavateľským počinom feministickej vzdelávacej a publikačnej organizácie Aspekt, Bratislava.

 

DRUHÉ STRETNUTIE

  • Živé ženské noviny: o ženách z aktuálnej tlače očami T.W.I.G.Y. (Diva, Nový čas a Nóra Ružičková, Práce&Intimita, Aspekt, 2012, výber z časti Intimita, Historický kalendár);
  • Virginia Woolf: Tri guiney, inscenované čítanie;
  • Diskusia so spisovateľkou a prekladateľkou, hostkou Janou Juráňovou o súvislostiach medzi tradičným postavením žien, násilím
  • a fašizmom.

Virginia Woolf (1882 – 1941) patrí k najznámejším a najinovatívnejším anglickým autorkám. Písala prózu, eseje, romány, literárne kritiky. V slávnej eseji Vlastná izba sa zaoberá podmienkami ženskej tvorby. Tri guiney je najradikálnejšie feministické dielo, je neľútostne presnou sondou príčin a následkov tradičného postavenia žien v spoločnosti. Vyšli v r. 1938 a na Slovensku knihu po prvýkrát vydalo združenie Aspekt v r. 2001 v preklade Jany Juráňovej. „V Troch guineách nejde o nejaké tri guiney, tu máme pred sebou hotový poklad, z ktorého bohatstva môžeme čerpať bez ohľadu na svoje pohlavie.“ Ľuba Hábová, Tri guiney Hotový poklad!, Aspekt 1/2002.

 

Scenár, réžia: Iva Š.
Hrajú: 
Anna Zemaníková, Alena Sušilová, Mária Šamajová
Hudba:
výber
Výtvarná spolupráca: 
Katarína Mažáryová
Technická spolupráca: 
Pavol Bukovina

 

Prvé uvedenia: 29. a 30. november 2016

Prvé uvedenie bolo spojené s protestnou pískačkou proti násiliu páchanému na ženách v rámci 16 dní aktivizmu.

 

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny.

Vzdelávanie - dospelí Dospelí
Späť