Repertoár

Späť
Stačí zmeniť slovo a všetko je inak.

Diagnóza: Slovo

Inscenácia obsahuje 5 tematických slovesných okruhov: Rozprávky/Riekanky, Krásne slovo/Poézia, Médiá/Nové mýty, Politika, Gestá  jazyka, v ktorých odhaľuje neviditeľnú transformáciu slova od zdanlivo pokojných, bežne používaných slov k násiliu. Jazyk vraj nebolí. Tam povieš to, tam povieš ono… A niečo sa chystá.

 

Scenár, réžia: Iva Š.
Dramaturgická spolupráca: Veronika Pachová a. h., Mária Danadová a. h., Marián Pecko, herečky T.W.I.G.A
Pohybová spolupráca: Mária Danadová a. h.
Hlasová spolupráca: Nina Műller a. h.
Výprava: Miriam Struhárová a. h.
Hudba: Juraj Haško a. h., výber
Na klavíri hrá: Anna Renčíková a. h.
Výpravu vyrobili: ateliéry BDNR pod vedením Kataríny Mažáryovej
Foto: Dodo Šamaj

 

Premiéra: 28. 3. 2013
Dĺžka predstavenia:  90 minút (bez prestávky)

 

Hrajú:

Marianna Mackurová

Eva Dočolomanská

Ivana Kováčová

Mária Šamajová

Alena Sušilová

Veronika Fekiačová a. h./Andrea Krestianová a. h.

Slavomíra Fulínová a. h.

Seniorky: Anna Gudzová a. h., Viera Grőger – Holická a. h., Zlata Charvátová a. h.

 

 

Inscenácia vznikla v štúdiu T.W.I.G.A v rámci projektu Lexikón sexizmu, ktorý sa snažil prehĺbiť poznávanie a scitlivovanie verejnosti na rôzne druhy a skryté formy násilných prejavov, ktoré sú podmienené rodovými stereotypmi. Nadväzoval na výsledky projektu VEC: CESTA č. 5, ktorý prebiehal v rokoch 2011 a 2012. Projekt Lexikón sexizmu prebiehal od mája 2012 do konca marca 2013.
Inscenácia získala cenu Piata žena v kategórii umenie, ktorú udeľujú nezávislé ženské inštitúcie.
Inscenácia účinkovala na divadelnom festivale Dotyky a spojenia 2013 v Martine.

 

 

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.

Dospelí
Späť
×