Ako poukázať 2% za rok 2023

Milí priatelia, priateľky, priaznivci, priaznivkyne Bábkového divadla na Rázcestí a OZ Rázcestie. Ďakujeme Vám za Vašu priazeň a podporu, ktoré nám preukazujete svojimi návštevami v divadle.  Aj tento rok máte jedinečnú šancu podporiť naše aktivity zamerané na deti a mládež tým, že poukážete 2% daní z príjmu za rok 2023 Občianskemu združeniu Rázcestie. Ako to urobiť?

Pracovali ste ako dobrovoľník?
Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:
do 31. marca 2024 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
do 30. apríla 2024 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane
Zamestnanci:
Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% či 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)
Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Naše údaje:
IČO: 42191017
Právna forma: občianske združenie
Názov: OZ Rázcestie
Ulica: Skuteckého
Číslo: 14
PSČ: 974 01
Obec: Banská Bystrica

Postup pre fyzické osoby, ktoré si podávajú Daňové priznanie sami a postup pre právnické osoby + všetky dôležité informácie a tlačivá nájdete na stránke finančnej správy Slovenskej republiky.

×