Ako poukázať 2% za rok 2021

Milí priatelia, priateľky, priaznivci, priaznivkyne Bábkového divadla na Rázcestí a OZ Rázcestie. Ďakujeme Vám za Vašu priazeň a podporu, ktoré nám preukazujete svojimi návštevami v divadle.  V marci máte jedinečnú šancu podporiť naše aktivity zamerané na deti a mládež tým, že poukážete 2% z daní z príjmu za rok 2021 Občianskemu združeniu Rázcestie. Ako to urobiť?

Pracovali ste ako dobrovoľník?
Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2021, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce. Potvrdenie od organizácie/organizácií.

Dôležité termíny:
do 31. marca 2022 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
do 30. apríla 2022 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem Vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane – zamestnanci:
Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. Potvrdenie o zaplatení dane .
Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Pripravili sme pre Vás predvyplnené Vyhlásenie. Pozorne si ho prečítajte a doplňte svoje údaje. Vyhlásenie. 
Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. (VŽDY si overte aktuálnosť údajov o prijímateľovi v oficiálnom Zozname prijímateľov!) Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.         
Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Naše údaje:
IČO: 42191017
Právna forma: občianske združenie
Názov: OZ Rázcestie
Ulica: Skuteckého
Číslo: 14
PSČ: 974 01
Obec: Banská Bystrica

Postup pre fyzické osoby, ktoré si podávajú Daňové priznanie sami a postup pre právnické osoby + viac info nájdete na: https://www.vssr.sk/tlacivo-formular/vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby-za-zdanovacie-obdobie-2021.htm