Repertoár

PÄŤ TÝŽDŇOV V DIVADLE

Divadelno-vzdelávací projekt pre žiakov a pedagógov stredných škôl. 2024 Viac info

ATELIÉR OBJAV(ME) DIVADLO(M)!

Divadelné vzdelávanie pre všetkých, čo pracujú s deťmi a mládežou. Viac info

Skvalitnenie kultúrnych služieb, Bábkové divadlo na Rázcestí

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a zlepšenie úrovne hygienických štandardov. Viac info

Edufest

Medzinárodný festival participatívneho divadla a rozvoja publika. Viac info

MOFEM

Divadlo mobility & flexibility &emocionality 2020-2023 Viac info

Flexxila

Flexxila je umelecké a intelektuálne voľné združenie, ktoré sa venuje klasickým mýtom a dekonštrukcii mýtov. 2022-2023 Viac info

DIVADLO+ ŠKOLA = 2020

Divadelno-vzdelávací projekt Bábkového divadla na Rázcestí, OZ Rázcestie a vybraných základných škôl v Banskej Bystrici a Hriňovej. 2020 Viac info

Rozprávková geografia

Cyklus neeurópskych rozprávok pre deti od 3 rokov. 2016 - 2017 Viac info

Batolárium

BATOLÁRIUM je slovenský divadelný projekt zameraný na deti najmladšej vekovej kategórie (deti od 10 mesiacov) a ich rodičov. 2011 - dodnes Viac info

SOFIART

PROJEKT SPOLUPRÁCE DIVADLA, GALÉRIE A ZŠ NA TRIEDA SNP 20 V BANSKEJ BYSTRICI. 2010 - 2011 Viac info

DramaKlub

Vznikol ako reakcia na veľký záujem detí o kreatívne písanie v divadle. 2010 - dodnes Viac info

Zahrajte sa s rozprávkami!

Divadelno-vzdelávací program s tvorivou dielňou pre deti a dospelých, ktorí sa venujú deťom. 2004 - dodnes Viac info

Platforma 11+ a Tvorivé písanie

V roku 2010 sa BDNR zapojilo do európskeho projektu kreatívneho písania Platforma 11+ 2010 - dodnes Viac info

Divadelné Safari

Projekt vytvára možnosti pre priame zapojenie do tvorby divadelného predstavenia na rozličných úrovniach – ukázať fungovanie divadla ako na "safari". 2013 Viac info

Demokratická živá knižnica/Divadlom k diskusii

Inovatívny paradivadelný projekt Bábkového divadla na Rázcestí, venovaný študentom a študentkám stredných škôl v Banskobystrickom kraji a na celom Slovensku. 2018 - 2019 Viac info

Živá ženská knižnica

Knihy významných autoriek, držiteliek Nobelovej ceny, ktoré vydali svedectvo a pomenovali mnohé udalosti a témy v našich životoch, knihy, ktoré svojho času priniesli zlom, alebo otvorili priestory pre nové myslenie. 2016 Viac info

Stop extrémizmu!

Projekt, ktorého súčasťou je cyklus seminárov o problematike extrémizmu v prejavoch spoločnosti. 2015 - 2016 Viac info

Náukobeh slovenčini

Pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra a 195. výročia vzniku Maríny od Andreja Sládkoviča sme si dali za cieľ, osloviť ľudí s „nezaujímavou témou“ gramatiky a teórie literatúry v kocke. 2015 Viac info

Viac umenia!

Projekt vznikol vďaka Nadácii Tatra Banky. Nadácia cez svoj grantový program Viac umenia podporuje rôzne vekové skupiny ľudí, ktorí sa venujú umeleckej tvorbe. 2014 Viac info

Intenda

Nadácia INTENDA a projekt NAJZNÁMEJŠIE DENNÍKY Z VOJNY 2014 Viac info

Ženské úteky

Ženské úteky je spoločný projekt dvoch divadiel: Bábkového divadla na Rázcestí v spolupráci so Štúdiom T.W.I.G.A. a divadla NoMantinels (Bratislava) 2013 Viac info

Lexikón sexizmu

2012 - 2013 Viac info

Vec: Cesta č. 5

2011 Viac info

Divadlo dospelým!

Od februára do júna 2011 ste sa mohli stretnúť s programom nášho divadla, ktorý bol venovaný neformálnemu vzdelávaniu a komunikácii s divadlom. 2011 Viac info

Stretnutie s osobnosťami

Projekt pripomína slávnych rodákov a rodáčky, výnimočných ľudí a osobnosti mesta Banská Bystrica a Banskobystrického kraja 2008 - 2009 Viac info

Twiga

Štúdio TWIGA nadväzuje na rodové predstavenia divadla 2008 - 2017 Viac info
×