Repertoár

Späť
Inovatívny paradivadelný projekt Bábkového divadla na Rázcestí, venovaný študentom a študentkám stredných škôl v Banskobystrickom kraji a na celom Slovensku.

Demokratická živá knižnica/Divadlom k diskusii

Inovatívny paradivadelný projekt Bábkového divadla na Rázcestí, venovaný študentom a študentkám stredných škôl v Banskobystrickom kraji a na celom Slovensku.
Projekt DIVADLOM K DISKUSII vznikol v r. 2019 ako pokračovanie unikátneho ľudsko-právneho projektu DEMOKRATICKÁ ŽIVÁ KNIŽNICA PRE ŠKOLY (2018). Projekty boli podporené Ministerstvom spravodlivosti SR, v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

 

Bábkové divadlo na Rázcestí má bohaté skúsenosti s tzv. paradivadelnými aktivitami (nedivadelnými s divadelným presahom), ktoré minimálne 2 desiatky rokov rozvíja voči rôznym skupinám divákov a diváčok (deti materských škôl, základných škôl, študenti/ky SŠ, VŠ, verejnosť…). Demokratická živá knižnica nadviazala na dlhoročne úspešné projekty, ktoré BDNR venovalo stredoškolákom, stredoškoláčkam (z posledných napr. Stop extrémizmu!).
Pri príprave Demokratickej živej knižnice sme využili súčasný edukačno-sociálny fenomén, model tzv. živej knižnice, kedy pozvaní hostia/hostky komunikujú sociálne závažné témy publiku, na základe vlastnej prežitej skúsenosti. Naša knižnica obohatila formu diskusie o divadelný prvok. Vytvorili sme 2 scénické diela, ktoré spájajú diskusiu a divadlo, performanciu a scénické čítanie, vzdelávanie s umením.

1. Papuša. Inscenované čítanie s tematikou tzv. rómskej otázky a rómskeho holokaustu. Vzniklo na základe rovnomennej knihy o živote a diele rómskej poľskej poetky Bronislawy Wajs z vydavateľstva Absynt.

2. Tak či inak, láska. Performancia na podporu tolerancie párov rovnakého pohlavia a ľudí s inou rodovou identitou.

 

Na základe divadla majú študenti/ky možnosť diskutovať o pálčivých ľudsko-právnych témach priamo so zástupkyňou danej menšiny a to v prostredí, v ktorom sú s danými témami často konftontovaní/é – v prostredí svojej triedy/školy.

 

 

PAPUŠA

V roku 2016 vydalo vydavateľstvo reportážnej literatúry Absynt knihu poľskej reportérky Angeliky Kuźniak, ktorá v dokumentárnych fragmentoch, rovnako ako v románovom rozprávaní zachytáva osud rómskej poetky Bronislawy Wajs Papusze, prvej poetky rómskeho pôvodu, ktorej tvorba bola knižne publikovaná.

Scénické čítanie približuje osud umelkyne, ktorej život sa odohráva na pozadí najzlomovejších udalostí pre rómske etnikum – vydaní zákona o zákaze kočovania.

 

Tzv. rómska problematika je jednou z najdiskutovanejších sociálnych a politických tém moderného Slovenska. Vzniknuté poradné orgány vo veci „rómskej otázky“, neustále hľadajú možnosti koexistencie tzv. majority a rómskej minority. Asimilačné a integračné snahy o prekročenie vzájomnej komunitnej uzavretosti zaznamenávajú čiastkové úspechy. O funkčnom riešení tejto problematiky zatiaľ hovoriť nemôžeme. (z bulletinu)   

 

V inscenovanom čítaní sa snažíme dotknúť tejto polemickej témy z rôznych perspektív – historickej, politickej, intímne ľudskej. V spolupráci s lektorkou, expertkou na tému rómskej kultúry a histórie Jolanou Nátherovou sa v spoločnej diskusii snažíme pospájať príčiny a dôsledky toho, čomu dnes hovoríme neprispôsobivosť, či sociálne vylúčenie.

 

Prečo Rómovia kočujú?Pretože je krásne chodiť svetom a nezotrvať na jednom mieste, chcú stretnúť príbuzných roztratených po celej krajine, vyberajú si nevesty pre svojich synov, nemajú polia, idú z miesta na miesto, aby ponúkali svoju prácu, nadanie, lebo sa narodili ako kočovníci.

 

Scenár, réžia: Monika Tatarková

Účinkujú hostky: Janka Balková, Janka Plešková

 

TAK ČI INAK LÁSKA

„História poskytuje dostatok dôkazov, že medzi nami existujú ľudia, ktorí cítia inak, majú inú sexuálnu orientáciu a ktorí túžia rovnako, ako ostatní, byť milovaní a milované, prežiť svoj život zmysluplne s partnerom a partnerkou. Ibaže nenapĺňajú spoločenské normy heterosexuality. A zrazu je ich život vystavený a traumatizovaný mnohými neprávosťami a krutosťami, lebo sú iní a iné. Cieľom našej performancie je priniesť iný pohľad na tieto otázky. Tak či inak, láska je príspevkom na ceste k odbúraniu stereotypov a predsudkov voči LGBT ľuďom.“ (z bulletinu)

 

V performancii zaznievajú autentické slová mladých ľudí, zástupcov a zástupkýň LGBTI komunity. Tie sú spojené s výraznou akusticko-vizuálnou zložkou, ktorej autorkou a interpretkou je dizajnérka, výtvarníčka, zástupkyňa LGBTI menšiny Viktória Jehlárová.

Práva homosexuálne orientovaných mužov a žien sa v súčasnosti stávajú predmetom širokej verejnej diskusie. Bolo by naivné myslieť si, že mladí ľudia sú od tejto diskusie vzdialení. Naopak, čoraz častejšie sa stretávame s vyhrotenými názormi, ktoré neraz ponúkajú médiá, naši politickí reprezentanti, či rodinní príslušníci doma.
Na základe scénického diela a následnej otvorenej diskusie so zástupkyňou LGBTI menšiny majú mladí ľudia šancu spoznať tému práv inak orientovaných ľudí z autentického pohľadu. Ide o iný pohľad, než aký počujeme/vidíme pri rôznych verejných príležitostiach, v často vulgarizujúcich a zjednodušujúcich diskusiách prezentovaných v médiách, či na sociálnych sieťach.
Priamy, no citlivý, neschematický kontakt s touto problematikou môže mnohým pomôcť pochopiť zázemie tejto témy, prebudiť empatiu, vyzvať k medziľudskej tolerancii.

 

Scenár: Iva Š., Viktória Jehlárová

Réžia: Iva Š.

Výtvarné spracovanie a performancia: Viktória Jehlárová

 

Predstavenia a diskusie sú pre študentov, študentky uvádzané bezplatne.

Späť