Repertoár

Späť
BATOLÁRIUM je slovenský divadelný projekt zameraný na deti najmladšej vekovej kategórie (deti od 10 mesiacov) a ich rodičov.

Batolárium

V Prvom impulze festivalu Bábkarská Bystrica 2010 sme upozorňovali na tendencie súčasného divadla, ktoré sa snažia o ponuku hier s asociáciami a tvorivými postupmi vhodnými pre úplne malé deti. Po vzore takýchto tendencií zo zahraničia sme sa rozhodli zrealizovať podobný projekt aj na Slovensku. BATOLÁRIUM je najmladším slovenským divadelným projektom – je zameraný pre deti najmladšej vekovej kategórie, deti od 10 mesiacov a ich rodičov. 

 

Inscenácie:

BATOLÁRIUM (viac o predstavení) 

Premiéra: 16. október 2011

 

AKVABATOLÁRIUM (viac o predsatvení)

Premiéra: 22. apríl 2012

 

FARBATOLÁRIUM (viac o predsatvení)  

Premiéra: 19. máj 2013

 

ČIARKOLÁRIUM (viac o predstavení)

Premiéra: 22. február 2015

 

HMATULÁCI (viac o predstavení)

Premiéra: 4. a 5. marec 2018

 

ŠEPOTY LESA (viac o predstavení)

Premiéra: 20.9.2020

 

V domovskom priestore predstavenia uvádzame v nedeľu o 10.00 hod. v divadelnej sále/Teátriu. 

Predstavenia sú mobilné.

Celé sa to začalo v roku 1987 v talianskej Bologni, keď sa Roberto a Valeria Fabretti v divadle La Baracca rozhodli vytvoriť prvé predstavenie pre najmladšie deti (od 1 do 4 rokov). Všetkým sa to zdalo nezmyselné. Po rokoch úspešného pôsobenia súboru La Baracca sa pridali tvorcovia vo Francúzsku, Nemecku, Rakúsku, Dánsku a (z krajín V4) v Maďarsku a v Poľsku. V súčasnosti existuje vo svete mnoho profesionálnych divadiel, festivalov a kultúrnych centier, ktoré realizujú inscenácie pre detičky, čo sa batolia, dokonca pre deti od nula rokov a venujú sa tvorbe pre túto vekovú kategóriu. A naše divadlo sa rozhodlo pridať k nim.

Lebo:
· je to nový spôsob kontaktu s deťmi, prvé tvorivé a hravé impulzy v podaní divadla,
· je to kultúrny impulz v kultúrnom priestore,
· vyžaduje novú veľmi otvorenú spoluprácu s rodičmi dieťatka, alebo s pedagogickým personálom a je impulzom aj pre nich,
· je to nový spôsob komunikácie divadla a verejnosti.

Medzi ôsmym a dvanástym mesiacom si dieťa začína pamätať aj predmety, ktoré nevidí priamo pred sebou a uvedomovať si seba vo vonkajšom svete. V období medzi prvým a druhým rokom prechádza z pasívneho pozorovania sveta zmyslami do jeho aktívneho skúmania pomocou opakovania, zobrazovania a symbolov – ide o takzvanú symbolickú fázu (keď sa z piesku stáva múka, z krabíc autíčka). Rozvíja sa tiež pohyb a verbálne myslenie. Dieťa dokáže už v tomto období prejaviť precíznejšie svoje emócie a potreby. Zároveň si začína uvedomovať prítomnosť ďalších detí a pomaly sa k nim v hrách pripájať. Počas tohto obdobia je dôležitý prechod od hier manipulačných do hier symbolických, do hier ,,čo keby“. Do tohto konceptu priamo zapadá divadlo. Divadlo premieňa veci z obyčajných na neobyčajné, divadlo je tvorivá práca a svet fantázie.
Divadlo pre najnajmenších nie je len o tvorbe predstavení, ale aj o dialógu s dôležitými osobami v živote malého dieťaťa – s jeho rodičmi alebo vychovávateľmi/ľkami. Práve oni/ony rozhodujú o tom, ktoré podnety ich dieťa prijme. Trpezlivo s ním poznávajú svet a vysvetľujú všetko novoobjavené. Rodičia a opatrovatelia/ľky vytvárajú pre dieťa bezpečné miesto, z ktorého sa dajú podnikať výpravy do okolia. Preto je veľmi dôležitý kontakt a komunikácia divadla a rodičov pred príchodom na uvedené predstavenie.
Zámerom nášho divadla je nadviazať na uvedené trendy európskeho divadla a pokúsiť sa o pilotný projekt pre batoľatá. Prvýkrát na Slovensku. Naším cieľom je uviesť dieťa s pomocou rodičov a vychovaváteľov/liek do sveta divadla. Predstavenie je interaktívne, plne rešpektuje neposednosť detí, zapája ich do diania a pracuje s nimi. Citlivo uvedie dieťa do sveta divadla stvoreného zo živej hudby, zvukov, hlasov, pohybov, dotykov, slov. Ponúkne mu divadelnú realitu, ktorá pracuje so známym, bezpečným a zrozumiteľným.

Vzniklo s finančnou podporou MK SR 2011.

Kontakty na divadlá, ktoré tvoria produkcie pre deti od 0 rokov:

LA BARACCA – TESTONI RAGAZZI (IT)
http://www.testoniragazzi.it/

 

Theater De Spiegel (Belgium)

http://www.despiegel.com

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu (PL)
http://www.csdpoznan.pl/

Atofri Teatr (PL)
http://www.teatratofri.pl/

Baboró Galway (Ireland)
www.baboro.ie

Théâtre de la La Guimbarde (Belgium)

Accueil

 

Teatrul Ion Creangă (RU)
http://www.teatrulioncreanga.ro/

Kolibri Theater for Children and Youth (HU)
www.kolibriszinhaz.hu

Polka Theatre (UK)
www.polkatheatre.com

Späť