Repertoár

Späť
Vznikol ako reakcia na veľký záujem detí o kreatívne písanie v divadle.

DramaKlub

Vznikol ako reakcia na veľký záujem detí o kreatívne písanie v divadle. Na prvom stretnutí Platformy 11+ sa stretlo temer 30 detí. Počas stretnutia sa deti rozdelili na tie, ktoré zaujíma viac hranie, ako písanie. Od novembra 2010 pracuje Dramatický klub pod vedením herečky Márie Šamajovej, výraznej predstaviteľky ženských úloh v repertoári divadla, ako aj sólo hier pre deti.  Deti obdržia pas do divadla, ktorý im bude umožňovať vstup na predstavenia divadla.

 

Stručná osnova aktivít klubu:
1.       Pohyb + rytmus
2.       Koncentrácia + zmyslové vnímanie
3.       Objavovanie seba a okolitého sveta + dialógy
4.       Dramatická hra so slovom a partnerom
5.       Etudy
6.       Žonglovanie – nepovinné

 

Každorcne sa účastníci a účastníčky DramaKlubu verejne prezentujú spolu s kolegami a kolegyňami z ateliéru Tvorivého písania. Informácie o záverečných prezentáciách nájdete v prehľade projektu Tvorivé písanie TU. 

Späť