Repertoár

Späť

Vec: Cesta č. 5

Vec: Cesta číslo 5 je názov projektu Štúdia TWIGA. Projekt sa venuje mýtom a faktom týkajúcim sa domáceho násilia páchaného na ženách, ktoré je rodovo podmienené. Nadväzuje na úspešné happeningy divadla ako Babské mystériá, Vagína monológy v r. 2004 a v r. 2003. Na projekte sme spolupracovali s neziskovými ženskými organizáciami na Slovensku (Fenestra, MyMamy, Žena v tiesni, EsFem…). Divadelný happening prebiehal v obchodných centrách v slovenských mestách od 25. novembra 2011 (Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách) v rámci 16 dní občianskeho aktivizmu. Cieľom divadelného happeningu bolo podporiť boj za ochranu obetí násilia, protestovať proti akémukoľvek násiliu človeka voči človeku a hovoriť o tom, že násilie sa týka každého/každej z nás bez ohľadu na postavenie, vierovyznanie, vek, rasu a rod.
Hrali: herečky a hostky BDNR
Podporené Úradom vlády SR a MK SR 2011.
Počas realizácie projektu vznikol denník z jednotlivých miest nájdete TU.
Foto z happeningu a videospoty k dňom aktivizmu.

Späť
×