Repertoár

Späť
Divadelno-vzdelávací projekt Bábkového divadla na Rázcestí, OZ Rázcestie a vybraných základných škôl v Banskej Bystrici a Hriňovej.

DIVADLO+ ŠKOLA = 2020

Divadelno-vzdelávací projekt Bábkového divadla na Rázcestí, OZ Rázcestie a vybraných základných škôl v Banskej Bystrici a Hriňovej. Vzniklo pri príležitosti Roku slovenského divadla 2020.

Projekt DIVADLO + ŠKOLA = 2020 nadväzuje na dlhodobé aktivity divadla v oblasti práce so školami, napr. projekt Divadelný mlyn v spolupráci so ZŠ Sitnianska /1993 – 1997/, SofiART realizovaný so školou Trieda SNP 20 /2010-2011/, kreatívne ateliéry DramaKlub a Tvorivé písanie pre deti a mládež, ktoré prebiehajú pri BDNR kontinuálne od r. 2010 a pod.
Zámerom projektu je:
  • úzky kontakt žiakov a žiačok s umením;
  • vyzdvihovanie pozitívnych ľudských hodnôt cez estetické vplyvy;
  • možnosť rozvíjať umelecký potenciál dieťaťa;
  • zapojenie podnetov z divadelných predstavení a ostatných spoločných aktivít priamo do vyučovacieho procesu aj mimoškolských aktivít;
  • pravidelné účinkovanie s inscenáciami vhodnými do tried v školách;
  • vznik divadelnej jednoaktovky (Vý)činy slovenčiny; (info o premiére inscenácie TU)
  • pravidelná návšteva vybraných divadelných predstavení v BDNR.
Od januára 2020 sa prostredníctvom divadelných a paradivadelných aktivít pokúšame osloviť a stimulovať žiakov, žiačky na školách:
ZŠ Slovenského slobodného vysielača,          ZŠ Ďumbierska, Banská Bystrica
Banská Bystrica                                               
www.zsdumbb.edupage.org
            
ZŠ Spojová, Banská Bystrica                           ZŠ s MŠ, Hriňová
                                                                          www.1zshrinova.edupage.org
           
TABUĽA OHLASOV
(v mesiacoch marec – jún 2020 bol projekt pre pandémiu koronavírusu pozastavený)
Späť
×