Repertoár

Späť
Nadácia INTENDA a projekt NAJZNÁMEJŠIE DENNÍKY Z VOJNY

Intenda

Nadácia INTENDA a projekt NAJZNÁMEJŠIE DENNÍKY Z VOJNY

 

Nadácia INTENDA svoju pozornosť sústreďuje najmä na rozvoj spoločnosti priateľskej k mladým ľuďom podporou iniciatív mladých ľudí a pre mladých ľudí. Projekt Najznámejšie denníky z vojny, v rámci ktorého vzniklo pred(náška)stavenie je určený prioritne pre stredné a vysoké školy. Reaguje na smutné, ale aktuálne výročia prvej a druhej svetovej vojny. Cieľom projektu je upozorniť na memento a hrôzy vojny cez autentické príbehy, ako aj na neustálu potrebu obrany demokracie.  Projekt je zameraný na témy nadradenosti, rôznych druhov diskriminácie, neznášanlivosti a ich dopadov na formovanie celospoločenskej situácie. (bulletin k inscenácií Hviezdy sú tiché)

Projekt sa skladá z divadelnej a vzdelávacej časti.

 

Zámerom divadelnej časti je výsledná inscenácia Hviezdy sú tiché. V inscenácií uvádzame úryvky z najznámejších denníkov z vojnových čias : Denník Anny Frankovej, Tatiany Nikolajevny Savičovovej, Alji Rachmanovovej a Helgy Weissovej. 
Všetky spomenuté denníky približujú hrôzy a neskutočné utrpenie jednotlivcov, rodín, detí počas vojen bez ohľadu na pôvod.
Zámerom vzdelávacej časti v inscenácií Hviezdy sú tiché je sprostredkovať mladej generácii stretnutie s lektorkou Vierou Kováčovou a dozvedieť sa tak dôležité informácie z danej oblasti.
Počas príprav sme intenzívne spolupracovali s Múzeom SNP.

BDNR sa programovo venuje témam kultúrnej nenávisti, nadradenosti, násilia medzi ľudmi, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu – Projekt Najznámejšie denníky z vojny nie je výnimkou.
Inscenácia Hviezdy sú tiché odcestovalo aj do Martina na festival Dotyky a spojenia 2015.

Viac o zájazde na festival TU …

Premiéra sa konala 28. 11. 2014 a  na domácej scéne mala inscenácia 7 repríz.

 

Vyberáme z ohlasov našich divákov a diváčiek na inscenáciu Hviezdy sú tiché: 

 

Ďakujem, že pomáhate, aby sme nezabúdali. Rado a Zuzka.

 

Perfektné spracovanie denníkov. Myslím, že toto predstavenie si prídem pozrieť ešte minimálne raz. Michaela M.

 

Čisté nebo, svietiace hviezdy tak vzdialené, ľadovo nádherné. Nemé, pozorujúce, posiaté trblietkami s uväznenými snami. Koľko svetielok, koľko bliknutí, toľko osudov, toľko obetí. Hviezdy sú nemé, prizerajú sa. Bez hlásky. Plné svedectva, zúfalstva, nádeje a lásky…

 

Ďakujeme za úžasný umelecký zážitok! Ste mega. ŠUV Ružomberok.

 

… a o inscenácií Hviezdy sú tiché nájdete informácie TU …

Späť
×