Repertoár

Späť
Cyklus neeurópskych rozprávok pre deti od 3 rokov.

Rozprávková geografia

Cyklus neeurópskych rozprávok pre deti od 3 rokov. V rámci projektu vznikli 3 inscenácie: Indiánske, Africké a Židovské rozprávky. 

Rozprávková geografia sprítomňuje rozprávkové príbehy (ne)známych svetových kultúr. Deti sa prostredníctvom výtvarných, hudobných, literárnych znakov stretávajú s hrdinami, hrdinkami inonárodných rozprávok, spoznávajú prostredie odlišné od toho našeho. Prostredníctvom divadla sa stretávajú s fenoménom iných národov a národností inak, než je to bežne prezentované v médiách.
Cieľom Rozprávkovej geografie nie je iba sprítomňovať (ne)známu kultúru, ale aj poukázať na jej podobnosti so slovenskou kultúrou. Odkazom projektu je poznanie, že príbehy a ich nositelia – ľudia, sú všade pod slnkom rovnakí.
Indiánske rozprávky
premiéra: 8. 1. 2017
Réžia: Monika Tatarková
Africké rozprávky 
premiéra: 21. 5. 2017
Réžia: Zuzana Strnátová, Paula Belická (študentky KBT VŠMU v Bratislave)
Židovské rozprávky 
premiéra: 11. 6. 2017
Réžia: Marián Pecko
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Späť
×