Repertoár

Späť
PROJEKT SPOLUPRÁCE DIVADLA, GALÉRIE A ZŠ NA TRIEDA SNP 20 V BANSKEJ BYSTRICI.

SOFIART

PROJEKT SPOLUPRÁCE DIVADLA, GALÉRIE A ZŠ NA TRIEDA SNP 20 V BANSKEJ BYSTRICI.

Vyše 800 žiakov a žiačok je zapojených do programu, v ktorom žiaci a žiačky pravidelne navštevujú divadelné predstavenia počas školského roku. Súčasne herci a herečky divadla navštevujú vybrané hodiny slovenského jazyka a čítajú hry, rozprávky, ktoré budú deti vidieť v divadle.

 

V divadelnej sezóne 2010/2011 sa uskutočnilo viacero spoločných akcií školy a divadla:
Pasovanie prvákov, Mikulášska návšteva, čítanie na hodinách slovenského jazyka na I. a II. stupni (Červená čiapočka, Princezná na hrášku, Rozprávky o psíčkovi a mačičke, Balady z inscenácie (Za)páračky a pod.), návšteva uvedených predstavení v divadle, účasť v detskej porote na festivale, maľovanie motýľov pre medzinárodný festival Bábkarská Bystrica 2010, výstava prác detských motýľov v Stredoslovenskej galérii počas festivalu a spoločný happening detí a divadelníkov na festivale.

Späť