Repertoár

Späť
Pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra a 195. výročia vzniku Maríny od Andreja Sládkoviča sme si dali za cieľ, osloviť ľudí s „nezaujímavou témou“ gramatiky a teórie literatúry v kocke.

Náukobeh slovenčini

V roku 2015 sme pripravili projekt s pôvodným názvom Kurz náuki slovenčini, nakoniec uvedený ako  Náukobeh slovenčini. Pri príležitosti 200. výročia narodenia  Ľudovíta Štúra a 195. výročia vzniku Maríny od Andreja Sládkoviča sme si  dali za cieľ, osloviť ľudí s „nezaujímavou témou“ gramatiky a teórie literatúry v kocke.

Interaktívny divadelný Náukobeh slovenčini, je divadelný a vzdelávací projekt pre stredné a vysoké školy alebo pre všetkých, ktorí majú záujem o slovo, veršovanie a tajomstvá slovenčiny.
Vznikol na základe podnetu učiteľov slovenského jazyka, ktorí sa viackrát obrátili na divadlo s požiadavkou, aby sa pokúsilo vytvoriť inscenáciu o slovenčine, v ktorej by sa využili prvky divadelného jazyka a vďaka tomu, by sa študenti/študentky s učivom slovenského jazyka zoznámili pútavejšie a s väčším zážitkom s gramatických javov alebo tém Teórie literatúry, konkrétne prozodických systémov. Projekt, do ktorého budú mať možnosť sa aktívne zapojiť ( vytvorenie básne, improvizácia s rýmom, rečnícke tímy a pod.). Rok 2015, ktorý je rokom 200. výročia narodenia Ľ. Štúra a 195.výročia vzniku Maríny A. Sládkoviča je vhodným rokom pre uskutočnenie nášho zámeru, preto sa dramaturgia divadla rozhodla zaradiť tento netradičný paradivadelný projekt do svojej činnosti. Na projekte sme spolupracovali s odborníkmi a odborníčkami v oblasti lingvistiky.
Ide o prvý podobný divadelno – vzdelávací projekt, ktorý vhodne dopĺňa aktivity divadla a  môže odhaliť krásy i zákernosti našej materčiny.   

 

Premiéra: 29.9. 2015

 

Tvorivý tím 

Scenár, réžia: Tonka Škrabálková, Hudobná spolupráca: Juraj Haško a.h., Výtvarná spolupráca: Katarína Lucinkiewiczová a.h., Dramaturgická spolupráca: Júlia Pecková a.h., odborná spolupráca, jazyková lektorka: Lujza Urbancová a.h.

Hrali:

Anna Zemaníková, Juraj Smutný, Peter Butkovský, Alena Sušilová

 

Projekt vznikol vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Späť
×