Repertoár

Späť
Hra o tajomstvách mám a ich dcér v podaní herečiek BDNR.

Citová výchova hadej ženy

Ako napovedá samotný podtitul, inscenácia pracuje s témou: vzťah matka a dcéra. Či skôr dcéra a matka..? Je dôležité, ktorá je prvá?
Do akej miery nás tento vzťah formuje, ovplyvňuje, obmedzuje, do akej miery si jeho vplyv vôbec pripúšťame a čo sa deje, keď s ním začneme vedome pracovať a uvedomovať si jeho obsah, si herečky a tvorkyne Bábkového divadla na Rázcestí vyskúšali v autorskej inscenácii. Patrila k desiatke ďalších venujúcich sa rodovo citlivej ženskej skúsenosti v repertoári BDNR, ktoré sa ako jediného divadlo na Slovensku venuje týmto témam a systematicky, inak ako zvyčajne, pripomína neviditeľné témy žien.

„Ide o predstavenie vytvorené z autentickej skúsenosti herečiek a ich spomienok na matky, na ich vzťahy k matkám a opačne. Využívajú sa v ňom metódy výskumu jednak orálnej histórie a jednak autentickej ženskej výpovede oslobodenej od zaužívaných rodových stereotypov myslenia, prvýkrát sme použili cross-acting, cross-dressing, metódy rodového hrania zvané aj drag, teda prezliekania sa do šiat iného pohlavia a pod.,,“ hovorí o Citovej výchove režisérka Iveta Škripková a dodáva: „Toto predstavenie patrí medzi naše najdôležitejšie výpovede o ženách a ich rolách v živote. Jednak spôsob vzniku, ako aj realizácia patrili do obdobia mimoriadnej otvorenosti ženskej časti súboru. Po jej premiére, a tiež ako priama reakcia na projekt www.ruzovyamodrysvet.sk, v rámci ktorého inscenácia vznikla, sme sa dohodli, že vytvoríme divadelnú platformu pre tieto myšlienky v podobe štúdia TWIGA, Teater women improvisation gender action. A to pracuje dodnes.“

„Inscenácia nie je sentimentálnym príbehom o opustených ženách, ani lepkavým románikom s uslzeným koncom. Stvárnenie dvoch dejových línií fascinuje veľkou nápaditosťou, no najmä zdôrazneným používaním rodovo citlivého jazyka a búraním mýtov o typicky ženských vlastnostiach. Ak ste si niekedy položili otázku, prečo ženy často hovorievajú: ´ ja všetko robím zle´, možno nájdete odpoveď na javisku Bábkového divadla na Rázcestí.“ Zuzana Maďarová, publicistka.
Predstavenie vzniklo v rámci projektu www.ruzovyamodrysvet.sk, ktorý je zameraný na rodovo citlivú pedagogiku.

Dramaturgia: Marián Pecko

Výber hudby: Juraj Haško
Pohybová spolupráca: Tatiana Jánošová a. h.
Výprava: Soňa Mrázová a. h.

Réžia: Iveta Škripková
Účinkujú: Mária Šamajová, Marianna Mackurová, Alena Sušilová, Slavomíra Fulínová a. h., Ivana Kováčová, Nina Müller a. h./Mária Danadová a. h.

Foto: Dodo Šamaj

Okrem účasti na domácich festivaloch Nová dráma 2007 (Bratislava, 10. 5. 2007) a Dotyky a spojenia (Martin, 24. 6. 2007) predstavenie uviedli na festivale Stredoeurópskeho divadla vo viedenskom Brett Teater (6. 11. 2007) a v rámci projektu ruzovyamodrysvet.sk v Divadle J. Palárika (Trnava, 2. 10. 2007).

Premiéra: 14. 3. 2007
Obnovená premiéra: 9. 5. 2012

Dospelí
Späť