Repertoár

Späť
Inscenácia inšpirovaná románom Žila som s Hviezdoslavom.

Ilona, žena Hviezdoslavova

,,Niektoré ženy nezapadnú do života. Nevmestia sa, nestrafia sa? Hádam je život naozaj nejaký predkreslený vzor na vyšívanie? A ak sa žena vychýli z predkresleného? (…) Ilonin život sa poskladal ako mal. Odmalička mala v mysli predkreslenú vzorku. Vie ju spamäti, ide podľa nej, presne, celkom presne. Za mladi si nemyslela, že je tá obyčajnosť taká vzácna a výnimočná. Tá stopa, známa a dobre preskúmaná, vyskúšaná, je spoľahlivá. A kde sú tie iné, tie, čo nešli podľa vzoru? Ovanie ju chlad. Ako keby prešla mŕtvym lesom.“ (úryvok z knihy Žila som s Hviezdoslavom)

 

Autorka: Jana Juráňová
Réžia: Iva Š.
Dramaturgická spolupráca: Marián Pecko, Jana Juráňová a. h.
Výprava:Irena Marečková a. h.
Hudba:Juraj Haško a. h.
Pohybová spolupráca:Mária Danadová a. h.
Výpravu vyrobili: ateliéry BDNR pod vedením Kataríny Mažáryovej
Fotografia P. O. Hviezdoslava: Jozef Šamaj
Hlasový workshop: Dominika Doniga a. h.

 

Premiéra: 21. 3. 2014

 

Hrajú: 

Sláva Daubnerová a. h.

Ivana Kováčová (od sezóny 2016/2017)

Viktor Sabo a. h.

Kvarteto: Peter Butkovský, Marianna Mackurová, Juraj Smutný, Mária Šamajová

 

 

Upozorňujeme, že v inscenácii sa fajčí!

V inscenácii boli použité ukážky z tvorby P. O. Hviezdoslava (Stesky 2 – Hľadám sa, hľadám, Hájnikova žena – Pozdrav, Krvavé sonety, Letorosty III – Ó, mládež naša) a fragmenty z osobnej korešpondencie P. O. Hviezdoslava adresovanej Ilone. 

Parabiografická próza Žila som s Hviezdoslavom bola prvýkrát vydaná v roku 2008 v knižnej edícii ASPEKT (v súčasnosti je dostupné už jej druhé vydanie). V roku 2009 bola jednou z 10 pôvodných slovenských publikácií nominovaných na Cenu Anasoft litera. Zároveň bola nominovaná Akadémiou humoru na medzinárodnú cenu Zlatý gunár v kategórií Literárne a žurnalistické diela. Po šiestich rokoch sa tento román dostáva na dosky BDNR v Banskej Bystrici v spracovaní autorky ako pôvodná divadelná hra. Román nadväzuje na líniu zviditeľňovania skrytých histórií žien, ich autentických, chcených i možných životov, príbehov a túžob.  

Rozhovory s…
… režisérkou inscenácie Ilona, žena Hviezdoslavova Ivou Š.

… autorkou knižnej predlohy a scenára Janou Juráňovou

… pôvodnou predstaviteľkou titulnej postavy Slávou Daubnerovou

 

 

Inscenácia vznikla s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Dospelí
Späť