Repertoár

Späť
Edufest
Prvý ročník medzinárodného festivalu participatívneho divadla a rozvoja publika.

Edufest

EDUFEST – medzinárodný festival participatívneho divadla a rozvoja publika. Na EDUFESTE vystúpia slovenské, české a ukrajinské divadlá a významní odborní lektori/ významné odborné lektorky z oblasti vzdelávania divadlom, rozvoja kreativity, ľudsko-právnych tém z Čiech, Ukrajiny, Slovinska, Slovenska a Veľkej Británie. Pilotný projekt v rámci divadla na Slovensku, prvý v danej oblasti, ktorý sa bude konať od septembra do decembra (vždy dva dni v danom mesiaci) pre inú vekovú kategóriu detí a pedagogických pracovníkov/pracovníčok venujúcich sa deťom a mládeži, ako aj verejnosti. Počas festivalu sa budú konať vzdelávacie workshopy obsahujúce témy – ako využiť divadlo a potenciál divadla v školskej a osobnej praxi, ako prostredníctvom divadelných techník cielene rozvíjať kreativitu a emocionálny, mentálny rast osobnosti. Vzdelávacie aktivity sú úzko napojené na divadelné predstavenia s diskusiami k analýze tém diela a estetického a etického zážitku z divadla.  Na záver festivalu sa uskutoční medzinárodné kolokvium INOVATÍVNE METÓDY SPOLUPRÁCE ŠKÔL, DIVADLA A VEREJNOSTI ZALOŽENÉ NA ZÁŽITKU A PARTICIPÁCII. EDUFEST vzniká v spolupráci s rôznymi divadlami, vzdelávacími združeniami, napr. DOX Praha, EduDráma Bratislava, Divadelný ústav, Kunsthalle Praha, Post bellum a pod.

Všetky informácie o festivale, program divadelných predstavení a workshopov nájdete TU.

 

Záštitu nad festivalom prevzala ministerka kultúry Silvia Hroncová.Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Deti
Späť
×