Repertoár

Späť
Rozprávková inscenácia pre deti, v ktorej odznejú texty legendárnych veršovaných rozprávok Milana Rúfusa - Zlatá muzika, Mlynček, Zlatovláskin brat, Mechúrik Koščúrik, O tátošíkovi.

Rozprávky

Texty rozprávok v sebe nesú humor, medziľudskú lásku, ale aj sklamanie a poučenie čerpané z ľudských chýb. Čarovné svety možného aj nemožného, ktoré kvôli divákovi na okamih splynú v jedno. Skrátka – Rozprávky.

Milan Rúfus (10. december 1928 – 11. január 2009) – slovenský básnik, literárny historik, prekladateľ a esejista. Autor, ktorého tvorba sa vyznačuje dvoma masívnymi prúdmi – tvorbou pre dospelých a tvorbou pre deti. Jeho dielo obsahuje široké spektrum tém – od estetického postoja autora k svetu, spoločnosti a k sebe samému cez témy akými sú rodina, neopätovaná láska až k tragickým dôsledkom svetovej vojny na človeka. Na jeho tvorbu vplývala okrem mnohých básnikov (Wolker, Jesenin, Novomeský, Baudelaire, Pasternak, Halas, Nezval, Seifert, Březina, Bezruč, Rázus, Krasko, Lenko, Kostra, Beniak) najmä ľudová slovesnosť. Najvýraznejšou literárnou inšpiráciu sa mu stali Prostonárodné slovenské povesti Pavla Dobšinského.
V roku 1977 bol Milanovi Rúfusovi  udelený titul zaslúžilý umelec a od roku 1991 bol trikrát navrhovaný na Nobelovu cenu za literatúru.

 

Dramaturgia: Monika Tatarková
Hudba: Norbert Bodnár a. h.
Výprava: Alois Tománek a. h., Karel Brožek a. h.
Réžia: Karel Brožek a. h.
Účinkujú: Eva Dočolomanská/Veronika Fekiačová, Juraj Smutný/Tomáš Mischura a. h., Alena Sušilová, Mária Šamajová

Svetlo: Richard Mažáry
Zvuk: Jozef Belica
Výroba: ateliéry divadla pod vedením Stanislavy Belanovej

Premiéra: 27. 2. 2011

Deti 4+
Späť
×