Repertoár

Späť
Slávna poviedka Franza Kafku v jedinečnom hereckom a režijnom spracovaní! Po 25 rokoch opäť na Slovensku!

Premena

Inscenácia F. Kafka:Premena v réžii Mariána Pecka vznikla v roku 2010 v jedinečnom hereckom a režijnom spracovaní pri príležitosti osláv 50. výročia vzniku Bábkového divadla na Rázcestí.
Výrazná štylizácia podporuje „kafkovskú atmosféru“ stiesnenia a najmä absurdity. Napomáha tomu i scénické riešenie (javisko obklopené divákmi z dvoch strán je rozdelené na tri samostatné priestory, ktoré fungujú ako simultánne dejiská, čo ponúka priestor na časté a presné využívanie kontrapunktu). Autori veľmi presne a dôsledne narábajú i s temporytmom. Osciláciou medzi dynamickými a vláčnymi pasážami inscenácia ponúka priestor pre „kafkovské rozjímanie a skepsu“ (meditatívne výjavy a obrazy miernejšej intenzity – v nich sa naplno prejaví využitie veľmi výraznej pohybovej štylizácie a filmové narábanie so zvukom), v expresívnych pasážach naopak vyznieva téma hyenizmu, téma dieťaťa ako atrakcie, naplno sa rozvíja téma brutality (najmocnejšie výrazové prostriedky dynamických pasáži sú štylizovaný spev niekedy prerastajúci až do násilného manipulatívneho kvílenia a výrazné hyperbolizované konanie).
Presné striedanie sa situácií líšiacich sa energiou a tempom tak mnohokrát suplujú text, čím miesto „obyčajnej“ dramatizácie z Kafkovho textu vytvárajú svojbytnú a silnú inscenáciu, ktorá témy brutality, lenivosti, závislosti a samoty „neukazuje“, ale stelesňuje.

 

Franz Kafka (1883 – 1924). Nemecky píšuci autor židovského pôvodu narodený v Prahe. Jeden z najvýznamnejších spisovateľov 20. storočia. Zomrel na tuberkulózu, s ktorou bojoval posledné roky života. Zaužívané je aj prídavné meno kafkovský, čo znamená stratenosť jedinca, pocit byť vydaný napospas cudzím a nepochopiteľným mocnostiam. Poviedka Premena (nem. Die Verwaldung, vydané v roku 1915) je jedno z mála diel, ktoré autor uverejnil už počas svojho života. Svetovo preslávené romány (Proces, Zámok, Amerika) vyšli až posmrtne zásluhou jeho priateľa Maxa Broda. Po prvý raz uviedlo Premenu divadlo v Zelenči v réžii Jozefa Bednárika v r. 1985. Súčasťou inscenácie, ktorá mala premiéru 10. 12. 2010 pri príležitosti 50. výročia divadla, bol projekt/prológ O premenách.

 

Premena je poviedka, ktorá bola vydaná ešte počas Kafkovho života, patrí k jeho najvýznamnejším a najsugestívnejším dielam. Zobrazuje v nej arogantný postoj ľudí k človeku, ktorý sa odlišuje od spoločnosti, opisuje premenu medziľudských vzťahov. Hlavná postava Gregor Samsa, obchodný cestujúci, sa jedného rána zobudí premenený na hmyz. Nemôže ísť do práce, je však jediným živiteľom rodiny. Keď ho rodina zbadá, zľaknú sa ho a zaženú naspäť do izby. Gregor je odrezaný od rodiny i od spoločnosti. Na svitaní Gregor umiera, celej rodine sa uľaví, čoskoro zabudnú, že existoval. Poviedka korešponduje s Kafkovým osudom a životom. Rezonuje v nej samota, pocity viny, výchova rodičov, odcudzenosť, absencia lásky a komunikácie. V poviedke nejde primárne o premenu Gregora, ale premenu vzťahov spoločnosti, ktorú reprezentuje jeho rodina. Poviedka Premena veľmi nadčasovo zobrazuje krehkosť ľudských vzťahov.

 

Témy pre pedagógov SŠ a VŠ:
Svetová literatúra – Franz Kafka, jeden z najvýznamnejších prozaikov svetovej literatúry 20. storočia
 téma odsúdenia a arogancie spoločnosti voči inakosti,
 téma samoty a odcudzenia hlavného hrdinu aj autora od spoločnosti,
 nadčasové zobrazenie ľudských vzťahov.

 

Preklad: Milan Žitný
Scéna: Pavol Andraško a. h.
Kostýmy: Eva Farkašová a. h.
Hudba: Róbert Mankovecký a. h.
Text piesne: Izabela Berešová
Pohybová spolupráca: Zuzana Hájková a. h.
Dramaturgia: Iveta Škripková, Monika Kováčová
Dramatizácia a réžia: Marián Pecko
Hrajú: Tomáš Mischura a. h., Ivana Kováčová, Marianna Mackurová, Juraj Smutný, Mária Šamajová, Veronika Fekiačová a. h., Eva Dočolomanská, Jozef Šamaj/Viktor Sabo a. h., Mária Danadová a. h./Mariana Kovačechová a. h., Michal Ďuriš a. h.

V rámci projektu Premeny v BDNR hosťovali študenti a študentky Akadémie umení : Zuzana Ďuríková, Mária Hulecová, Jana Janove, Jana Jenčová, Mária Olejníková, Antónia Oľšavská, Tereza Slavkovská, Maťo Struhár, Matej Štesko

 

Foto: Marek Harman

 

Režisér predstavenia Marián Pecko získal za réžiu tejto inscenácie Cenu za réžiu Slovenského literárneho fondu 2010, Marianna Mackurová dostala prémiu Literárneho fondu za dvojrolu starej a mladej slúžky v r. 2011, Ivana Kováčová dostala prémiu Literárneho fondu  za postavu otca v r. 2011​. Herec Tomáš Mischura, ktorý pôsobil v BDNR v divadelnej sezóne 2010/2011 získal prestížnu divadelnú cenu DOSKY 2011 v kategórii Objav sezóny 2010/2011 za stvárnenie postavy Gregora Samsu. Ide o prvé ocenenie získané v rámci ceny DOSKY pre Tomáša Mischuru a tiež pre Bábkové divadlo na Rázcestí. Ankety sa zúčastnilo 21 slovenských divadelných kritikov a kritičiek.
Inscenácia sa zúčastnila na festivale Dotyky a spojenia v Martine v r. 2011, na festivale Čekání na Václava v Hradci Králové v r. 2011, na medzinárodnom festivale Skupova Plzeň v r. 2012, na prestížnom festivale Divadiel európskych regiónov v Hradci Králové v r. 2012. Inscenáciu podporilo Ministerstvo kultúry SR v r. 2011.

 

Dĺžka predstavenia: 100 min. (s prestávkou)
Premiéra: 10. a 11. 12. 2010

Dospelí
Späť