DivadloSmernica č.009/2023 UHKBBSK o protispoločenskej činnosti
Pozrieť dokument
Dokument: Plán verejného obstarávania na rok 2024
Pozrieť dokument
Dokument: Plán verejného obstarávania na rok 2023
Pozrieť dokument
Dokument: Plán verejného obstarávania na rok 2022
Pozrieť dokument
Dokument: Plán verejného obstarávania na rok 2021
Pozrieť dokument
Dokument: Plán verejného obstarávania na rok 2020
Pozrieť dokument
Dokument: Plán verejného obstarávania na rok 2019
Pozrieť dokument
Dokument: Plán verejného obstarávania na rok 2018
Pozrieť dokument
Dokument: Plán verejného obstarávania na rok 2017
Pozrieť dokument
Dokument: Plán verejného obstarávania na rok 2016
Pozrieť dokument
Dokument: Príkaz predsedu BBSK upravujúci postupy a procesy pri zadávaní zákaziek
Pozrieť dokument
Všeobecné obchodné podmienky
Pozrieť dokument
Informácia o spracovaní osobných údajov
Pozrieť dokument
Zásady používania cookies
Pozrieť dokument
Zriaďovacia listina
Pozrieť dokument
Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine
Pozrieť dokument
Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine
Pozrieť dokument
Organizačný poriadok BDNR
Pozrieť dokument
Organizačná schéma BDNR
Pozrieť dokument
Plán činnosti BDNR na rok 2024
Pozrieť dokument
Vyhodnotenie činnosti BDNR za rok 2023
Pozrieť dokument
Plán činnosti BDNR na rok 2023
Pozrieť dokument
Vyhodnotenie činnosti BDNR za rok 2022
Pozrieť dokument
Plán činnosti BDNR na rok 2022
Pozrieť dokument
Vyhodnotenie činnosti BDNR za rok 2021
Pozrieť dokument
Plán činnosti BDNR na rok 2021
Pozrieť dokument
Vyhodnotenie činnosti BDNR za rok 2020
Pozrieť dokument
Plán činnosti BDNR na rok 2020
Pozrieť dokument
Vyhodnotenie činnosti BDNR za rok 2019
Pozrieť dokument
Plán činnosti BDNR na rok 2019
Pozrieť dokument
Vyhodnotenie činnosti BDNR za rok 2018
Pozrieť dokument
Plán činnosti BDNR na rok 2018
Pozrieť dokument
Interná smernica 01 / 2024
Pozrieť dokument
Interná smernica 02 / 2024
Pozrieť dokument
Interná smernica 01 / 2023
Pozrieť dokument
Interná smernica 02 / 2023
Pozrieť dokument
Interná smernica 03 / 2023
Pozrieť dokument
Interná smernica 04 / 2023
Pozrieť dokument
Interná smernica 05 / 2023
Pozrieť dokument
Interná smernica 06 / 2023
Pozrieť dokument
Interná smernica 07 / 2023
Pozrieť dokument
Dokument: Interná smernica 08 / 2023
Pozrieť dokument
Dokument: Interná smernica 09 / 2023
Pozrieť dokument
Dokument: Interná smernica 10 / 2023
Pozrieť dokument
Momentálne neponúkame žiadny prebytočný majetok
Verejné obstarávanie: Tlač propagačných materiálov k festivalu
Pozrieť dokument
Verejné obstarávanie: Tlač mesačných plagátov
Pozrieť dokument
Verejné obstarávanie: Tlač publikácie k 20. výročiu festivalu
Pozrieť dokument
Verejné obstarávanie: Štúdiový zmiešavací pult
Pozrieť dokument
Žiadosť: Kanalizácia
Pozrieť dokument
Žiadosť: Svetelný pult
Pozrieť dokument
Interná smernica BDNR: Smernica o ochrane osobných údajov
Pozrieť dokument
Názov zákazky: Tlač mesačných plagátov
Pozrieť dokument
Vrejné obstarávanie: súhrnná správa za 4. štvrťrok 2015
Pozrieť dokument
Predmet zákazky: Mikrofóny Sennheiser
Pozrieť dokument
Názov zákazky: Preprava detí do divadla
Pozrieť dokument
Názov predmetu zákazky: Segel čierny
Pozrieť dokument
Názov zákazky: Tlač propagačných materiálov v rámci festivalu Bábkarská Bystrica
Pozrieť dokument
Predmet zákazky: reproboxy
Pozrieť dokument
Názov zákazky: Grafické práce - vizuál Bábkarská Bystrica 2014
Pozrieť dokument
×