DivadloVyhodnotenie činnosti BDNR za rok 2022
Pozrieť dokument
Plán činnosti BDNR na rok 2023
Pozrieť dokument
Dokument: Plán verejného obstarávania na rok 2020
Pozrieť dokument
Dokument: Plán verejného obstarávania na rok 2019
Pozrieť dokument
Interná smernica BDNR: Smernica o ochrane osobných údajov
Pozrieť dokument
Dokument: Plán verejného obstarávania na rok 2018
Pozrieť dokument
Dokument: Plán verejného obstarávania na rok 2017
Pozrieť dokument
Verejné obstarávanie: Štúdiový zmiešavací pult
Pozrieť dokument
Žiadosť: Svetelný pult
Pozrieť dokument
Žiadosť: Kanalizácia
Pozrieť dokument
Verejné obstarávanie: Tlač publikácie k 20. výročiu festivalu
Pozrieť dokument
Verejné obstarávanie: Tlač propagačných materiálov k festivalu
Pozrieť dokument
Verejné obstarávanie: Tlač mesačných plagátov
Pozrieť dokument
Názov zákazky: Tlač mesačných plagátov
Pozrieť dokument
Dokument: Plán verejného obstarávania na rok 2016
Pozrieť dokument
Vrejné obstarávanie: súhrnná správa za 4. štvrťrok 2015
Pozrieť dokument
Predmet zákazky: reproboxy
Pozrieť dokument
Názov predmetu zákazky: Segel čierny
Pozrieť dokument
Predmet zákazky: Mikrofóny Sennheiser
Pozrieť dokument
Názov zákazky: Preprava detí do divadla
Pozrieť dokument
Názov zákazky: Tlač propagačných materiálov v rámci festivalu Bábkarská Bystrica
Pozrieť dokument
Názov zákazky: Grafické práce - vizuál Bábkarská Bystrica 2014
Pozrieť dokument