Divadlo ako osobnosť

1
Tvoríme repertoár pre deti všetkých vekových kategórií, vrátane batoliat. V r. 2010 sme iniciovali tvorbu pre batoľatá na Slovensku
2
Patríme medzi ojedinelé bábkové divadlá, ktoré tvoria a hrávajú pravidelne pre mladých ľudí a dospelých
3
Sme hlavným organizátorom medzinárodného festivalu súčasného bábkového divadla pre deti a pre dospelých v Banskej Bystrici a v okolí, Bábkarská Bystrica TOUR
4
Prezentujeme tvorbu doma a v zahraničí
5
Pojem „Rázcestie“ vymedzuje, aké divadelné vyjadrovacie prostriedky divadlo volí, okrem využitia bábky, všetky iné formy synkretického a alternatívneho divadla; nie je klasickým bábkovým divadlom, vo svojej umeleckej a autorskej tvorbe hľadá súčasný divadelný jazyk
6
Divadlo odmieta komerciu a schematickú rozprávkovú tvorbu pre deti
7
V oblasti tvorby pre dospelých prekračujeme hranice a predsudky ohľadom vekovej adresnosti bábkového divadla kvalitným repertoárom s angažovanými témami a rôznymi spoločenskými para divadelnými projektami
8
Divadlo iniciovalo množstvo pilotných a inovatívnych projektov v histórii bábkového divadla a slovenského divadla. Patrí k nim projekt Šamanky (2001/2002) - Prvý projekt spolupráce medzi divadlom a univerzitou (Univerzita Mateja Bela), prvý projekt zameraný na ženské témy
9
K inovatívnym projektom v histórii bábkového divadla patrí aj inscenácia Jozef Hollý: Kubo (2004) - Moderná adaptácia klasiky, jedna z prvých veľmi oceňovaných inscenácií pre dospelých v bábkovom divadle
10
Prvé slovenské projekty týkajúce sa feministických tém a hľadania rodovo citlivého jazyka v tvorbe pre deti a pre dospelých ( štúdio T. W. I.. G. A), prvé divadelné projekty venované rodovo podmienenému násiliu na ženách, spolupráca s rómskym etnikom a s ľuďmi s odlišnou sexuálnou orientáciou
×