Divadlo

Bábkové divadlo na Rázcestí vzniklo ako profesionálne divadlo v r. 1960 s názvom Krajské bábkové divadlo. Pod týmto názvom tvorilo do r. 1991. Premenovanie divadla súviselo s politickými a spoločenskými zmenami po r. 1989. S premenami v spoločnosti súviseli aj zmeny v dramaturgicko-režijnej orientácii BDNR. V r. 2020 divadlo dovŕšilo 60 rokov svojej činnosti v slovenskom profesionálnom divadle.

Zriaďovateľom divadla je od r. 2000 Banskobystrický samosprávny kraj. Na základe zriaďovacej listiny divadlo tvorí a verejne predvádza divadelné diela. BDNR je profesionálnou a kultúrnou ustanovizňou. Tvorí pre verejnosť. Spolupracuje so všetkými typmi škôl, od materských, základných, stredných po vysoké školy. Spolupracuje s rôznymi spoločenskými a kultúrnymi inštitúciami doma a v zahraničí. Jeho kolektív tvorí 25 – 27 ľudí pracujúcich v piatich úsekoch divadla: produkcia, ekonomické oddelenie, ateliéry, javisková technika a umelecký súbor.

ROK 1960

BDNR vzniklo ako posledné z bábkových divadiel v Československu, pod názvom Krajské bábkové divadlo. Jeho sídlom sa stala budova mesta, v ktorej predtým pôsobila Cirkev adventistov siedmeho dňa (do roku 1952).

×