Divadlo

2022

V roku 2022 získala prémiu Literárneho fondu za tvorivú činnosť v oblasti divadla Ivana Kováčová za postavu Penelopy v inscenácii Uršuly Kovalyk, peneLopa v réžii Ivy Š. s prihliadnutím na postavy stvárnené v inscenáciách O sliepke, ktorá sa nevzdala a O prvom rozprávkarovi. Prémie a Výročné ceny udeľuje každoročne výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia za vynikajúce výkony vysokého umeleckého majstrovstva.