Ženské divadlo

Súčasťou práce a aktivít štúdia boli divadelné happeningy alebo performatívne vystúpenia, ktoré sa konali v nedivadelných priestoroch, ako site specific (v obchodných centrách, na námestí, v galérií a pod., v spolupráci s nezávislými ženskými združeniami. Bol to veľmi dôležitý prvok prehĺbenia kontaktov s inými ženami, rovnako aj pri hľadaní ženského divadla. Všetky tieto udalosti zviditeľňovali ženy. Aj po ukončení činnosti štúdia sa v BDNR konali a konajú performatívne akcie na podporu ženských tém.

ZAČIATKY S FENESTROU, ŽENSKOU MIMOVLÁDNOU ORGANIZÁCIOU V KOŠICIACH

Prvé happeningy vznikli v spolupráci s herečkami a hostkami BDNR, ako aj dobrovoľníčkami zo združenia Fenestra z Košíc, ktoré v danom čase pracovalo pod vedením Moniky Grochovej. Monika iniciovala vznik happeningov.

2003, EVE ENSLER, VAGÍNA MONOLÓGY ( odohrané v Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici) “ Rok 2003 v prostredí slovenských miest Košice, Banská Bystrica a Prešov dokázal, že čítanie – hranie úryvkov z knihy Eve Ensler amatérkami – dobrovoľníčkami / a jednou banskobystrickou herečkou Mariannou Mackurovou/ sa stretlo s úspechom. Podujatie zorganizovala košická Fenestra /krízové centrum pre týrané ženy a dievčatá/ na čele s Monikou Grochovou. Monika spomína, že vytrvalo hľadali režiséra/režisérku, až sa dozvedeli o Ivete Škripkovej. „Vďaka jej odvahe, rýchlosti, bezplatnej kvalitnej práci s laičkami sme mohli naše predsavzatie uskutočniť. Iveta nemohla tušiť, či to organizačne zvládneme, mohli sme byť kozy bláznivé; som jej vďačná, že nám dôverovala. V Košiciach aj v Prešove boli inscenácie prijaté emocionálne, diváci plakali, smiali sa, vykrikovali, i keď v obidvoch prípadoch na iných miestach, akoby počuli iné významy. Na celom banskobystrickom predstavení bolo hlboké ticho, len občas sa niekto trochu zasmial, skôr zachichotal. Myslela som si, to je prepadák, to je prieser. Iveta mi však povedala, to je úspech, obrovský úspech! Iveta Škripková v citovanom článku pre Aspekt (Tri poznámky k téme Monológy vagíny na Slovensku) napísala, že ju potešila náhoda a v nej šanca, ktorú dostala. „A ďakujem za výzvu. Aj za to, že som mohla byť sprostredkovateľkou sveta divadla.“ Príjemné bolo pre ňu zistenie, že sa na Slovensku nájde sto ľudí /predstavení sa zúčastnilo tristo, tristodvadsať divákov/, „ktorí a/ vedia o tom, čo sú Monológy vagíny, b/ zaujímajú sa o ženské témy a chcú vedieť, o čom to je, a c/ chcú komunikovať s tými, čo hrajú.“ (Bohuslava Vargová-Hábovčíková) Bulletin

2004, BABSKÉ MYSTÉRIÁ- pouličné predstavenie pred a vo fontáne na Košickom námestí pri príležitosti akcie Umlčané svedkyne, na podporu boja proti domácemu násiliu páchanému na ženách. Okrem herečiek divadla a dobrovoľníčiek v ňom účinkoval Mirek Vodrážka a operná speváčka Helena Zaoralová s úryvkami ich skladby Carmina femina. Aj tieto skúsenosti podnietili následné happeningové aktivity štúdia s cieľom prezentovať rodové témy, rodovú ženskú skúsenosť a podporiť boj proti domácemu násiliu páchanému na ženách.

HAPPENINGY ŠTÚDIA

2009, SUPERŽENY v obchodných centrách Európa v Banskej Bystrici a Aupark v Bratislave, ako súčasť otvorenia výstavy fotografií žien venujúcich sa rodovej téme na SK, podporené slovensko-českým fondom.

2010, HOLÉ BABY – inscenovaná vernisáž v Slovenskej národnej galérii v Bratislave pri príležitosti výstavy aktov slovenských majstrov s názvom Holé baby, v spolupráci so združením Aspekt. Bulletin

2007, VAGÍNA MONOLÓGY – Autentické čítanie Monológov sa uskutočnilo na stretnutí Klubu EQ v rámci projektu ruzovyamodrysvet.sk (Rodová senzibilita vo vzdelávacom procese na základných a stredných školách ako príprava budúcej desegregácie povolaní). Čítali amatérky – dobrovoľníčky, pedagogičky rôznych katedier Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Petra Jesenská, Aňa Stražovcová, Lujza Urbancová, Katarína Lucinkiewiczová, Zuzana Bariaková, Zuzana Ištvánfyová, hostka z B. Bystrice Katarína Voskárová, Bohuslava Hábovčíková z Divadla poézie z Bratislavy a Iveta Škripková. Viac si prečítajte v článku Bohuslavy Vargovej – Hábovčíkovej TU.

Lujza Urbancová


2011, 2013, VEC: CESTA Č. 5 – divadelný happening v rámci kampane proti rodovo podmienenému násiliu páchanému na ženách v siedmich obchodných centrách na Slovensku: Poprad, Prešov, Michalovce, Košice, Banská Bystrica, Martin a Bratislava v spolupráci so siedmymi neziskovými ženskými organizáciami na Slovensku. V marci 2013 BDNR, Štúdio T.W.I.G.A. získalo za uvedený happening cenu za umenie v nultom ročníku ocenení Piata žena, ktorý si všímal prácu a činnosť ľudí v oblasti boja proti domácemu násiliu páchanému na ženách. Bulletin

PERFORMATÍVNE AKCIE PO R. 2016


2019, MONOLÓGY VAGÍNY – scénické čítanie svetoznámej knihy v rámci kampane V-day. Scénické čítanie 14. žien rôzneho veku a rôznych povolaní. Bulletin


2019, ŽENY NOVEMBRA – Noc divadiel 2019, večer venovaný 20. výročiu Nežnej revolúcie s akcentom na prítomnosť žien v revolúcii a knihe Zuzany Maďarovej Ako odvrávať novembru. Bulletin


2020, LITERÁRNY, FILMOVÝ A DISKUSNÝ V-DAY – čítanie z knihy Monológy Vagíny, premietanie filmu režisérky Zuzany Limovej MEDZI NAMI o pôrodníckej praxi na Slovensku. Bulletin

2021, 16 DNÍ OBČIANSKEHO AKTIVIZMU – online. Podcasty BDNR Autentické príbehy žien nájdete TU.


2022, V-DAY – 14. februára sme symbolicky otvárali cestu nášho nového projektu a podcastov Flexxila , staré mýty v skutočnosti. Venujeme sa rôznym mýtom a ich súčasným podobám v našom živote. V prvom podcaste sme ponúkli rozhovor so spisovateľkou Uršuľou Kovalyk . Viac o Flexxile a podcastoch.

2022, 16 DNÍ AKTVIZMU PROTI RODOVO PODMIENENÉMU NÁSILIU PÁCHANÉMU NA ŽENÁCH – V rámci 16 dní aktivizmu sme pripravili výstavu ženských siluet s príbehmi slovenských obetí. Výstava je inšpirovaná Umlčanými svedkyňami, akciou, ktorú v r. 1990 pripravili americké umelkyne so ženskými organizáciami v koalícii Umením proti domácemu násiliu. Výstava sa nachádzala na námestí Š. Moysesa od 25. 11. do 4. 12. 2022 a od 5. 12. do 10. 12. pred Bábkovým divadlom na Rázcestí.
Dňa 29. 11. o 16. 00 hod., v piaty deň aktivizmu, prebehlo na Námestí Š. Moysesa open air čítanie herečkami divadla, performatívna spomienka na slovenské obete násilia, po ktorej sa konala pískačka proti rodovo podmienenému násiliu.

2023, ANTIVALENTÍN a V-DAY – Scénické čítanie svetoznámej knihy Eve Ensler v preklade Jany Juráňovej. Knihu čítali rôzne ženy rôzneho veku a rôznych povolaní v Banskej Bystrici. Večer venovaný mýtom a skutočnosti, v akej sa ocitajú ženy, lebo sú synonymom lásky. 14. februára 2023 v BDNR čítali: Barbora Bystrianska, novinárka, pedagogička SŠ, text Nasratá. Marta Gajdošíková, ex riaditeľka dvojky RTVS, moderátorka, redaktorka, text Mrzačenie 1, fakty. Diana Javorčíková, projektová manažérka, občianska aktivistka, text Mrzačenie 2, fakty, Bola som v tej miestnosti. Daniela Kováčová, pedagogička UMB, text Nasratá. Veronika Zelinová, herečka, pedagogička ZUŠ, text Moja vagína, moja dedina. Lujza Urbancová, pedagogička, prodekanka FF UMB, text Oblečená vagína. Marianna Mackurová, herečka, text Ako som našla svoju p…, Moja vagína, moja dedina, Bola som v tej miestnosti. Mária Šamajová, herečka, text Moja vagína, moja dedina, Bola som v tej miestnosti. Iveta Škripková, divadelníčka, text Prológ. Študentky Akadémie umení: Eva Gribová, text Záplava. Martina Chmelanová, text Šesťročná, Čo by povedala vagína. Zuzana Zaušková, text Chlpy, Čo by povedala vagína. Klára Novotná, text Chlpy, Čo by povedala vagína. Výťažok z večera sme venovali útulku pre matky s deťmi DEBORA, Banská Bystrica. Bulletin

foto: M. Pecko
×