Flexxila

Nový projekt Bábkového divadla na Rázcestí FLEXXILA chce spojiť a nájsť ľudí, umelcov/umelkyne, ktorí a ktoré myslia a chcú tvoriť mimo univerzálny, všeobecný a paternalistický kontext.

A tiež ľudí, ktorých a ktoré zaujíma videnie sveta mimo kontext digitálny, mainstreamový a trhovo ekonomický, ktorých baví svet a ľudia (minulí i súčasní) naživo, mimo sociálnych sietí.

Flexxila je umelecké a intelektuálne voľné združenie, ktoré sa venuje klasickým mýtom a dekonštrukcii mýtov. Mýty, najstaršie ľudské príbehy bohov a ľudí, formujú a vysvetľujú náš svet.  Ako? Čo je za tým?  Čo sa skrýva za overenými modelmi mýtov a overenými hrdinami/hrdinkami? Na tieto a mnohé iné otázky sa pokúša hľadať odpovede Flexxila. Jej zámerom je pátranie po iných svetoch/názoroch vo svete, v ktorom je zdanlivo všetko jasné. Dotýka sa starých mýtov a rozpovie ich z inej strany. Zo strany profemínnej, rodovo citlivej skúsenosti.

Prvý mýtus, ktorý sme spracovali, bol mýtus o Penelope a Odysseovi. Penelopa je starodávny symbol čakania a vernosti ženy. Tento mýtus prerozprávala spisovateľka Uršuľa Kovalyk a pre BDNR napísala divadelnú hru peneLOPA.

Ako druhá umelecká výpoveď na tému: staré mýty v súčasnosti vznikla v rámci projektu Flexxila inscenácia KRÁSNA HELENA? Tentoraz sa venujeme téme krásnej Heleny Trójskej. Inscenáciu pripravil tvorivý tandem Michaela Zakuťanská, autorka a Zoja Zupková, režisérka. Sme veľmi radi, že prijali našu ponuku na spoluprácu, text totiž vznikol na objednávku divadla. Téma ženskej krásy je stále aktuálna, veľmi protirečivá a náročná na uchopenie. Prečo a komu slúži tento mýtus krásy? A ako to vnímajú ženy? Aj o tom je táto inscenácia so silnou generačnou výpoveďou.

Pozrite si záznam prednášky profesora Martina Golemu pre zahraničných študentov UMB a pre katedru slovenského jazyka, ktorá sa výrazne dotýka aj tém Flexxily pod názvom ĽUDIA, NÁRODY, METAFORY.

×