Divadlo

Marianna Mackurová photo

Marianna Mackurová

Absolventka VŠMU v Bratislave. Členkou umeleckého súboru BDNR je od r. 1994.

 

Účinkuje v inscenáciách pre deti:
B. Schenková na motívy Ch. Perraulta: Kocúr v čižmách
M. Kováčová: Farbatolárium
B. Schenková na motívy českých ľudových rozprávok: Dve rozprávky na brušku
P. Belická, Z. Strnátová: Rozprávková geografia: Africké rozprávky
J. Tomlinson: O malej sove, ktorá sa bála tmy
E. Daciūtė, A. Kiudulaitė: Šťastie je líška
Iva Š.: Putovné uško
J. Imae, Z. Mikotová: O medúzke
M. Homolová: Veľká cesta

Účinkuje v inscenáciách pre dospelých:
J. Meinholm: Neplač, Anna
B. S. Timrava, E. M. Šoltésová: Variácie lásky
M. Kováčová: Hviezdy sú tiché
I.Š. podľa Boženy Nemcovej: Babie leto
Iveta Horváthová: Európa v korešpondencii
kol.autorov: Divadlo na konci sveta
kol.autorov: Hmla
U. Kovalyk: peneLopa
M. Zakuťanská: Krásna Helena?

 

Pracovala v Štúdiu T.W.I.G.A. Účinkovala v DJZ v Prešove a v Mestskom divadle v Žiline. Pohostinne účinkuje v Štátnej opere v Banskej Bystrici, spolupracuje so Slovenským rozhlasom. V r.2003 získala Cenu za ženský herecký výkon na festivale Kopřiva v Kopřinici za stvárnenie hlavnej postavy Anny v inscenácii Neplač, Anna. V r.2005 získala Cenu Literárneho fondu za herecký výkon v postave barónky v Podivuhodnom popoludní Dr. Zvonka Burkeho a za herecký výkon v sezóne 2004/2005. V r.2011 cenu Literárneho fondu za ženský herecký výkon v inscenáciách Variácie lásky a Premena. V roku 2023 bola ocenená prémiou Literárneho fondu v oblasti divadla za herecký výkon v postave Zrelice v inscenácii Michaely Zakuťanskej Krásna Helena?, v réžii Zoje Zupkovej s prihliadnutím na role stvárnené v inscenáciách pre deti Veľká cesta a O medúzke v posunkovej reči.

×