Divadlo

Marián Pecko

V divadle pracuje od roku 1977. Bol stavačom dekorácií, hercom, upratovačkou, premietačom, biletárom, osvetľovačom, umeleckým šéfom, prevádzkovým riaditeľom, autorom hudby a textov. V súčasnosti pracuje ako umelecký šéf a režisér Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici. Prvú réžiu si pripísal na konto v roku 1988. Odvtedy zrežíroval viac ako 140 predstavení v štyroch krajinách Európy.

Charakteristika tvorby:

Gros režijnej tvorby Mariána Pecka sa v slovenskom divadelnom kontexte neodmysliteľne spája s Bábkovým divadlom na Rázcestí v Banskej Bystrici, v ktorom vytvoril viaceré pozoruhodné inscenácie pre detského i dospelého diváka. Všeobecne známym pravidlom jeho práce je, že pri tvorbe pre deti uplatňuje svojskú poetiku a metaforické divadelné videnie rovnako intenzívne ako pri celovečerných činohrách, určených dospelým, čím na detského diváka kladie značné nároky. Ozvláštnené situácie, ktoré buduje, sú však zrozumiteľné, často stavajú na realistickom základe a činohernom prejave hercov, či už animujú bábku alebo nie. Javiskové situácie dokáže umne narušiť konkrétnym (často inovatívnym) bábkovým princípom alebo náhlou divadelnou skratkou, ktorá ústi do vtipnej pointy. Humor používa premyslene a v primeranej miere, pričom vytvára zaujímavé kontrasty s vážnymi pasážami. V humorných výstupoch nikdy neskĺzava k výsmechu ani k paródii, vďaka čomu sa väčšina jeho inscenácií vyznačuje značnou dávkou kultivovanosti. K ďalším atribútom jeho remeselnej zručnosti možno zaradiť prirodzené narábanie s tempom, presnú gradáciu situácií a schopnosť mnohorako členiť priestor v scénografii. Scénografiu neprezentuje dekoratívne, usiluje sa využívať každú jej časť s akcentom na polyfunkčnosť a viacvýznamovosť jednotlivých artefaktov.

Vo výbere titulov pre deti volí režisér Pecko klasické alebo autorské rozprávky, ktoré pripravuje najmä v tandeme s dramaturgičkou a dramatičkou Ivetou Škripkovou. Pri tituloch pre dospelého diváka ostáva od začiatku kariéry verný zväčša slovenskej (Bačova ženaDrak sa vraciaKubo) či svetovej (Leonce a LenaPremenaRichard III.Bláznove zápiskyLakomecPlánka) dramatickej a literárnej klasike. Samostatnú kapitolu jeho režijného a tiež dramaturgického repertoáru dotvárajú aj aktuálne a spoločensky úderné autorské hry Ivety Škripkovej, inscenované prevažne v Štúdiu TWIGA, v domácom Bábkovom divadle na Rázcestí. Do inscenačného tímu prizýva overených spolupracovníkov: hudobníka Róberta Mankoveckého a kostýmovú výtvarníčku Evu Farkašovú. 

V domácom divadle, okrem autorskej režijnej práce, bola dôležitá jeho úloha pri premenovaní divadla v r. 1991 z Krajského bábkového divadla na Bábkové divadlo na Rázcestí. Inicioval vtedajšie Programové východiská divadla, ktoré určili tematické i formálne kritériá umeleckého programu divadla. Mnohé z vtedajších postojov známe ako nepravidelná dramaturgia, alebo paradivadelné projekty, BDNR rešpektuje dodnes. V 90. rokoch prispel k zmenám v profilácii národného bábkarského festivalu Bábkarská Bystrica na festival medzinárodný, na festival slovenských bábkových divadiel v konfrontácii s bábkovým divadlom v strednej Európe.

 

Režisér a umelecký šéf Bábkového divadla na Rázcestí vytvoril viac ako 140 divadelných réžií v činohre, bábkových divadlách, opere a šapitó. Spolupracuje s divadlami na Slovensku (Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Štátna opera v Banskej Bystrici, Divadlo Jána Palárika v Trnave, Slovenské komorné divadlo v Martine), v Českej republike (Klicperovo divadlo v Hradci Králové, Divadlo bábok v Ostrave), v Poľsku a Maďarsku. Je súčasťou tímu organizátorov medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica. Režijnú tvorbu prezentoval na viacerých slovenských i zahraničných medzinárodných festivaloch (v Českej republike, Poľsku, Bulharsku a vo Francúzsku). Marián Pecko je viacnásobným držiteľom Výročných cien Slovenského literárneho fondu, Ceny Zlatá maska udeľovanej sliezskym vojvodstvom (Poľsko) za najlepšie inscenácie roka, držiteľom Ceny Hašterica z r.2004 za tvorivý čin v oblasti slovenského bábkového divadla na Slovensku za inscenáciu Kubo. r. 2012 získal Hlavnú cenu XVI. Medzinárodného divadelného festivalu KORCZAK vo Varšave za inscenáciu Tajomné dieťa (Teatr Lalka, Varšava, Poľsko), v roku 2017 Grand Prix festivalu Nová dráma/New drama a Cenu Nadácie Tatra banky za umenie v kategórii DIVADLO za réžiu inscenácie Vojna nemá ženskú tvár (SKD Martin).

Zdroj: http://www.theatre.sk/projekty/sucasni-reziseri-slovenska/marian-pecko   

V roku 2023 získal Marián Pecko Cenu Literárneho fondu za celoživotné dielo v oblasti divadla.  Literárny fond oceňoval osobnosti divadelnej, dabingovej, rozhlasovej, televíznej a teatrologickej tvorby.

Súpis réžií a ocenení – Marián Pecko pdf

 

×