Divadlo

Andrej Polakovič

Absolvent Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici v r.2018, odbor herectvo. Členom umeleckého súboru BDNR bol od r.2019 do r.2022

 

Účinkuje v inscenáciách pre deti: 
Ch. Perrault, B. Schenková: Kocúr v čižmách
Ajka Liňajka: Čiarkolárium
Iva Rečislawa: (Vý)činy slovenčiny

Účinkuje v inscenáciách pre dospelých:
I. Horváthová: Európa v korešpondencii
kol.autorov: Divadlo na konci sveta

 

Spolupracuje s divadelnými kolektívmi Divadlo Cliperton Banská Bystrica, Harry Teater, Divadlo bez opony Banská Bystrica, Divadlo Hotel Maria Banská Bystrica a s Centrom nezávislej kultúry Záhrada v Banskej Bystrici. Má skúsenosti s moderovaním rôznych kultúrno-spoločenských podujatí a festivalov.

×