Repertoár

Späť
Bábkový ateliér o bábkach a ich vodení, o rozprávkach a o hre. Pre nepočujúce a počujúce deti od 5 rokov.

Putovné uško

BÁBKOVÝ ATELIÉR o bábkach a ich vodení, o rozprávkach a o hre. Každý hravý tvor a každá hravá duša sú vítaní a vítané!
Pre deti s rôznymi uškami (nepočujúce a počujúce) od 5 rokov. S hovoreným slovom a súčasne v posunkovom jazyku.
Otvorme okno do sveta ticha.
Otvorme okno do sveta hry.
Otvorme okno do sveta divadla.
Spájame tieto svety, poď s nami aj Ty!

 

Koncept a réžia: Iva Š.
Technická spolupráca a reštaurovanie bábok: Katarína Mažáryová
Výprava: Michaela Zajačková a. h.
Odborná spolupráca: Peter Vrťo
Hudba: výber
Výroba: ateliéry BDNR pod vedením Kataríny Mažáryovej
Foto: Dodo Šamaj

 

Premiéra: 23. január 2022
Dĺžka predstavenia: 25 minút + aktivity s bábkami

 

Účinkujú:

Peter Vrťo a. h.

Marianna Mackurová

 

 

Bábkový ateliér vznikol v roku 2021 ako súčasť projektu Divadlo MOFEM (divadlo mobility & flexibility &emocionality), ktorý pre nás neznamená  jednorazovú aktivitu, ale spôsob myslenia o divadle. Je to koncepcia s dlhodobým zámerom, ktorá chce kontinuálne a systematicky rozvíjať vzťahy so znevýhodnenými skupinami a komunitami a rovnako pôsobiť spätne na prepájanie bežného divadelného publika s danými komunitami. Kto iný ako divadlo má spájať a ponúkať priestor na komunikáciu rôznych názorov, etník, rás a minorít? MOFEM 2 v r. 2021 pokračuje v tejto línii, konkrétne v zameraní pre sluchovo znevýhodnené deti, mladých ľudí (v spolupráci s pedagogickým personálom a rodičmi). Pozostáva z dvoch línií : jednou je vznik Bábkového ateliéru, minikurzu animácie s interaktívnym vkladom publika, v znakovom jazyku. Ide o prvý pilotný ateliér v posunkovom jazyku na Slovensku. Druhou líniou je digitalizácia piatich rozprávok a hier z repertoáru BDNR s titulkami, pre potreby sluchovo znevýhodnených.

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Deti 5+
Späť
×