Repertoár

Späť
Divadelná sezóna 2023/2024

Pripravujeme v divadelnej sezóne 2023/2024

V 63. DIVADELNEJ SEZÓNE PRE VÁS PRIPRAVUJEME:

 

Téma sezóny: RE/VIVAL

Divadelnú sezónu otvárame významnou udalosťou, prvým ročníkom medzinárodného festivalu participatívneho divadla a rozvoja publika EDUFEST (september – december). Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Silvie Hroncovej. Festival  z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

___________________________________________________________________________________________

NOVÉ TITULY PRE DETI

 

HUDBATOLÁRIUM

Hudobné emócie pre najmenších.

Šiesty cyklus Batolárií.

Dramaturgia: Paula Belická  a.h.

Výprava: Mária Bačová a. h.

Hudobná spolupráca: Denisa Uherová a.h.

Hudba, libreto, réžia: Zuzana Strnátová a.h.

Hrajú: Marianna Ďuranová, Lukáš Kečkeš

Ďalší titul z cyklu inscenácií pre batoľatá a ich rodičov. Inscenácia nadväzuje na sériu batolárií, ktoré v BDNR pripravujeme od r. 2010. Venuje sa čarovnému svetu hudby, zvukov a ruchov vhodných pre najmenšie ušká. Na tvorbe sa podieľa tím absolventiek VŠMU, Katedry bábkarskej tvorby. Inscenácia vzniká v rámci línie Juniorlab –  predstavujeme mladých tvorcov/mladé tvorkyne.

Premiéra 21. 9. a 24. 9. 2023

Realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

DEDUŠKO LEONARD

Pre deti od 3 rokov

Scenár: Tereza Lexová, Jiří Jelínek.

Dramaturgická spolupráca: Tereza Lexová a.h.

Preklad básničiek:

Výprava: Barbora Čechová a .h.

Hudba: Zdeněk Král a . h.

Réžia: Jiří Jelínek a. h.

Hrajú:

Marianna Ďuranová

Kevin Ivanko

Lukáš Kečkeš

Mária Šamajová

Ľubica Pradidová

Inscenácia je inšpirovaná dotykmi s tvorbou „starčeka“ Leonarda Da Vinciho. Je to rozprávanie o deduškovi Leonardovi, vynálezcovi, maliarovi, vedcovi a hlavne vizionárovi, ktorý sa, napriek svojej smrteľnosti, stal nesmrteľným. Deduško Leonard je autorská inscenácia tvorivého tandemu Tereza Lexová a Jiří Jelínek, renomovaných tvorcov v oblasti bábkového divadla v Čechách, ktorí sú známi svojím autorským hudobným a komicko-tvorivým ladením. Jiří Jelínek je hercom, hudobníkom, zakladateľom legendárneho nezávislého divadla DNO, autor veselých komiksov o Fagi, pohostinne režírujúci v mnohých divadlách v Čechách a na Slovensku.          Tento tvorivý tím sa v BDNR predstavuje po prvýkrát.

Premiéra 28. 4. 2024

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

___________________________________________________________________________________________

NOVÉ TITULY PRE MLADÝCH ĽUDÍ A DOSPELÝCH

 

Svetlana Alexijevič

ČASY ZO SECOND HANDU. KONIEC ČERVENÉHO ČLOVEKA
Réžia: Marián Pecko
Účinkujú:

Matúš Hollý

Marianna Mackurová

Ivana Kováčová

Terézia Šusteková

Kevin Ivanko

Posledné dielo držiteľky Nobelovej ceny za literatúru, Svetlany Alexijevič, ktoré vyšlo v r. 2016 vo vydavateľstve Absynt. Bieloruská autorka vo svojich dielach píše o udalostiach, ktoré sú opomínané v ruskej histórii (napr. o účasti žien v druhej svetovej vojne Vojna nemá ženskú tvár alebo o černobyľskej tragédii Černobyľská modlitba, o invázii ruských vojsk do Afganistanu Očarení smrťou a pod.) Jej zatiaľ posledné dielo sa venuje skúmaniu fenoménu tzv. homo sovieticus. A to prostredníctvom spomienok, zážitkov, príbehov obyčajných ľudí, ktorí na vlastnej koži prežívali (a prežili) fenomén stalinizmu, leninizmu a neskôr rozpad ZSSR, etnickú nenávisť a rozčarovanie zo súčasnosti. Avšak môžeme skutočne hovoriť o konci červeného človeka? A to aj za hranicami ZSSR? V bývalom komunistickom tábore? Čo všetko z minulosti zostáva v nás a stáva sa aktérom budúcnosti? Aj o tom je táto výnimočná kniha. Jej second hand myšlienky chceme poctivo preskúmať.

Rádio Jerevan: Tento poznáte? Kto prečítal Marxa, stal sa komunistom. A ten, kto ho pochopil, antikomunistom.

Premiéra: marec 2024

Realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

_________________________________________________________________________________________

NEPRAVIDELNÁ DRAMATURGIA

 
DO STRATENA
Spolupráca so študentkami Akadémie umení, rodovo citlivý diskurz v divadle. Stratené témy, stratené autorky. Koncept a príprava Iveta Š.

Kate Mansfield: Dcéry nebohého plukovníka

Nový pripravovaný titul z cyklu Do stratena. Cieľom pripravovaného projektu je objav stratenej autorky zo slovenského literárneho a umeleckého kontextu a dramatizácia jej slávnej poviedky a jej prvé uvedenie na Slovensku. Projektu sa budú priamo zúčastňovať študentky Fakulty dramatických umení AU BB a VŠMU BA. Projekt podporila Správna rada Nadácie Tatra banky na základe hodnotenia Poradného výboru grantového programu UMENIE Divadlo 2023.

 

Podpora rôznych spoločensko-kultúrnych tém, rozvoj komunikácie s verejnosťou, napr. formou Dňa otvorených dverí a inými akciami.

 

______________________________________________________________________________

 PROJEKTY DIVADLA

DIVADLO MOFEM 23
Divadlomobility&flexibility&emocionality je pokračovaním pilotného projektu BDNR z r. 2020. Projekt je zameraný na znevýhodnené skupiny detí a verejnosti, na nepočujúce alebo zrakovo znevýhodnené komunity. Jeho cieľom je tvorivá inklúzia : tvorba nových inscenácii pre dané minority a pravidelná návšteva divadla.  Projekt zahŕňa digitalizáciu a titulkovanie inscenácii BDNR. Videotéku pre nepočujúcich nájdete na našich stránkach. Súčasťou projektu je spolupráca s profesionálnym nepočujúcim hercom Petrom Vrťom a odborníkmi/odborníčkami v daných oblastiach.

ATELIÉR OBJAV(ME) DIVADLO(M)!
Nový akreditovaný, kultúrno-spoločenský a umelecko-vzdelávací program divadla a občianskeho združenia Pedagóg pôsobiaceho pri PF UMB. Projekt neformálneho vzdelávania divadlom zameraný na verejnosť a na pedagogických pracovníkov/pedagogické pracovníčky, schválený Národným inštitútom vzdelávania a mládeže pre r. 2023 – 2027.  Program bude prebiehať v úzkej spolupráci BDNR a PF UMB, jeho cieľom je vedome modelovať pozitívny vzťah k umeniu/divadlu, estetickú a kultúrnu gramotnosť budúcich divákov a diváčok, stimulovať kreativitu potrebnú pre sebarealizáciu človeka. Formovať poznanie divadla a jeho podstaty, ako aj využitie potenciálu divadla v odbornej školskej a sociálnej praxi.  Prebieha v dvoch moduloch na základe prihlášky. Po jeho absolvovaní získajú účastníci/účastníčky akreditáciu daného kurzu.

Najbližší termín vzdelávania: február 2024

Prihlášky a bližšie informácie: bdnr@bdnr.sk alebo zuzana.kovacova@umb.sk

FLEXXILA, staré mýty v súčasnosti.
Zameriava sa na re- interpretáciu mytologických príbehov v podmienkach súčasného sveta. Projekt je realizovaný v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela. Súčasťou projektu sú podcasty, prednášky a diskusie s pozvanými hosťami/hostkami.

JUNIOR LAB
Koncept dramaturgickej línie, v rámci ktorej každú divadelnú sezónu angažujeme na realizáciu titulu/inscenácie absolventov/absolventky VŠMU, katedry bábkarskej tvorby. Presadzujeme generačne vyváženú tvorivú ponuku.

PODPORUJEME UKRAJINU
HMLA. Inscenované čítanie ukrajinskej literatúry z diela Ľudmily Tymošenko, Nedy Neždany, Julie Gončar, Oxany Hrycenko. Pri zaradení tohto titulu do repertoáru BDNR sme sa inšpirovali témou Noci divadiel 2022 „Vojna nemá ľudskú tvár“. Siahli sme po dielach súčasných ukrajinských autorov a autoriek a ich osobitých a nemilosrdných pohľadoch na vojnovú pohromu v ich rodnej krajine. Inscenované čítanie je založené na minimalistickom herectve s dôrazom na slovo, na prečítanie po zmysle, na autenticitu. Ich výpovedná hodnota je kvalitatívne a emocionálne silnejšia ako masové správy z médií. Na záver diskusia s pozvanými ukrajinskými hosťami/hostkami o situácii na Ukrajine.

TVORIVÉ PÍSANIE
Projekt pre deti a mladých ľudí od 11 do 18 rokov so zameraním na rozvoj tvorivého písania, kritického kreatívneho myslenia, literárnych a dramatických zručností. Lektorka, dramatička, režisérka Iveta Škripková. V spolupráci a v gescii Divadelného ústavu v Bratislave.

DRAMAKLUB
Klub pre deti od 12 do 18 rokov zameraný na dramatickú výchovu, rozvíjanie hereckých zručností, zmyslového vnímania a koncentrácie. Lektorka, herečka, BDNR Mária Šamajová.

 

Späť
×