Repertoár

Späť
Divadelná sezóna 2022/2023

Pripravujeme v divadelnej sezóne 2022/2023

62. DIVADELNÁ SEZÓNA bude v znamení OBJAV DIVADLO(m)!

Divadelnú sezónu sme otvorili významnou udalosťou, medzinárodným festivalom súčasného bábkového divadla Bábkarská Bystrica, Divadlo na každý deň. Konal sa v termíne od 26. 9. do 2. 10. 2022. (www.babkarskabystrica.sk) Hlavnou témou bolo Vzdelávanie divadlom, potreba aktívnej účasti na živej kultúre a skúsenosti s divadlom/umením na vlastnej koži. Umenie, divadlo, kultúra akcelerujú kreativitu a umožňujú aktívnu sebarealizáciu človeka. Dôležité je neustále sa cielene venovať rozvoju diváckej, estetickej a kultúrnej gramotnosti.

Tejto téme, rozvoju publika (audience development) sa chceme venovať kontinuálne v nasledujúcich sezónach. A to v rámci rôznych línií, ktoré obsahuje aplikovanie vzdelávania umením/divadlom a odborná spolupráca medzi školami, verejnosťou a divadlom. Od r. 2023 pripravujeme vzdelávací cyklus (prednášky, predstavenia a tvorivé stretnutia) pre základné, stredné a vysoké školy  Objav : divadlo (m)!

Viac informácií ATELIÉR PRE VZDELÁVANIE DIVADLOM.

 

Pokračujeme v realizácii projektov DIVADLO MOFEM PLUS PLUS pre deti (podporené Ministerstvom kultúry SR) a súčasne FLEXXILA pre dospelých. V rámci týchto myšlienkových línií pripravujeme nové tituly pre deti a pre dospelých. Detskému divákovi sa budeme venovať dvomi novými titulmi:

 

Michaela Homolová: VEĽKÁ CESTA

Dobrodružstvá dvoch malých hrdinov.

Pre deti od 2, 5 roka zvýhodnené a zrakovo a sluchovo znevýhodnené.

Výprava Hnza Bažant a.h., hudba Filip Homola a.h., odborná spolupráca Peter Vrťo a.h. , Klára Oravcová a.h. Réžia Michaela Homolová a h. Premiéra inscenácie sa uskutočnila 10. 10. 2022. Projekt podporil Fond na podporu umenia. Realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Bulletin k inscenácii nájdete aj vo zvukovej podobe na www.bdnr.sk.

 

Yoshitomo Imae: O MEDÚZKE     

Podľa námetu japonskej rozprávky.

Pre deti od 3 rokov

V slovenskom a posunkovom jazyku. Projekt MOFEM PLUS PLUS podporený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

Plánovaná premiéra február/marec 2023.

Výprava Yumi Mráz Hayjashi a.h. , hudba Zdeněk Kluka a.h., réžia Zoja Mikotová a. h. Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

V rámci pravidelnej dramaturgie a projektu Flexxila pripravujeme pre mladých ľudí a dospelých:

 

TROJAN

Hra je inšpirovaná mýtom o najkrajšej smrteľníčke – krásnej Helene.

Plánovaná premiéra apríl/máj 2023.

Autorka Michaela Zakuťanská, Scéna a réžia Zoja Zupková a.h. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Do konca divadelnej sezóny hľadáme priestor pre nový titul/nové tituly v rámci nepravidelnej dramaturgie pre tvorivý tím Mariána Pecka. (is)

 

 

Späť