Aktuality

Sledujte nás a naše podujatia v nových newslettroch.

Zborník z EDUFESTU

Od septembra do decembra minulého roku sa v našom divadle prvýkrát uskutočnil medzinárodný festival participatívneho divadla a rozvoja publika. Pilotný projekt v rámci divadla na Slovensku, určený rôznym vekovým kategóriám detí a pedagogických pracovníkov/pracovníčok venujúcich sa deťom a mládeži, ako aj verejnosti. Počas festivalu sa konali vzdelávacie workshopy obsahujúce témy – ako využiť divadlo a potenciál divadla v školskej a osobnej praxi, ako prostredníctvom divadelných techník cielene rozvíjať kreativitu a emocionálny, mentálny rast osobnosti. Na záver festivalu sa uskutočnilo medzinárodné kolokvium INOVATÍVNE METÓDY SPOLUPRÁCE ŠKÔL, DIVADLA A VEREJNOSTI ZALOŽENÉ NA ZÁŽITKU A PARTICIPÁCII. EDUFEST sa už síce skončil, ale „vzdelávanie“ pokračuje. Práve v týchto dňoch vyšiel zborník z príspevkov konferencie, kde boli prezentované veľmi pútavé a zaujímavé projekty neformálneho vzdelávania na Slovensku a v zahraničí. Možno Vás budú rovnako inšpirovať.

Späť
×