Aktuality

Sledujte nás a naše podujatia v nových newslettroch.

Záznam z medzinárodného kolokvia EDUFESTU na YouTube

Milé priateľky, milí priatelia divadla a vzdelávania divadlom,

stále v nás rezonujú myšlienky, plány a vízie z uplynulého prvého ročníka medzinárodného festivalu EDUFEST.
Pracujeme s nimi a hľadáme cestu k novým projektom. Zatiaľ vám s potešením oznamujeme, že záznam
z medzinárodného kolokvia Edufestu nájdete na YouTube:

Kolokvium (sk)

Colloquium (en)

Prajeme motivujúci február a tešíme sa na vás!

Späť
×