Aktuality

Sledujte nás a naše podujatia v nových newslettroch.

Online prezentácia pre Varšavskú univerzitu

Vo štvrtok 14.3. 2024 riaditeľka BDNR Iveta Škripková a umelecký šéf Marián Pecko diskutovali online so študentami Varšavskej univerzity z katedry slovakistiky a bohemistiky. Okrem toho, čím v divadle aktuálne žijeme – vzdelávacie projekty (Edufest, Ateliér Objevme divadlo(m)!, blížiace sa premiéry, s nimi hovorili aj o tom, ako spolupracuje BDNR s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, o histórii a feministickom divadle, o súčasnom divadle ako kultúrnej inštitúcii a o úlohe divadla v aktuálnej spoločensko-politickej situácii.
Online prezentácia sa konala na podnet Mgr. Lujzy Urbancovej, PhD. z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela, ktorá momentálne pôsobí na Varšavskej univerzite.

Späť
×