Aktuality

Sledujte nás a naše podujatia v nových newslettroch.

Hudbatolárium

Letné prázdniny sa práve začínajú, ale my sa už pripravujeme na september, kedy nás čaká premiéra ďalšej inscenácie z cyklu Batolárií – interaktívnych predstavení pre batoľatá a ich rodičov.

Na pôde Bábkového divadla na Rázcestí vzniklo prvé Batolárium na Slovensku a aj termín Batolárium sa rozšíril do zvyšku slovenského divadelného priestoru práve z Banskej Bystrice. Za cyklus Batolárií sme získali Cenu Hašterica 2015 za tvorivý čin v oblasti bábkového divadla, na festivale Bábková Žilina 2015.
Doteraz sme vytvorili 5 Batolárií (Batolárium, Akvabatolárium, Farbatolárium, Čiarkolárium, Hmatuláci), pričom najnovšie- šieste Batolárium, ktoré pre Vás chystáme, sa bude volať Hudbatolárium.

Réžie a hudby sa ujme hosťujúca režisérka Zuzana Strnátová, dramaturgiu má na starosti Paula Belická a.h. a scénografiu Mária Bačová a.h. . S týmto tvorivým tímom sme už v divadle spolupracovali na predstavení Africké rozprávky (2017). Za hudobno-zvukovú spoluprácu je zodpovedná Denisa Uherová a výroba sa uskutoční v ateliéroch BDNR pod vedením Kataríny Mažáryovej. V hlavných úlohách sa predstavia Marianna Ďuranová a Andrej Bilík a.h. / Lukáš Kečkeš a.h.

Realizujeme s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Späť
×