E – MOC – YE(S)! Stretnutia s lektorkami/lektormi sa konajú v aktívnej forme. Prinášajú poznatky o zázemí divadla a význame divadelného znaku a jeho využití v pedagogickej praxi a v osobnom živote. Súčasne sú tieto stretnutia aktívnym zážitkom, kde si môžete vyskúšať vlastnú kreativitu a spoznať rôzne dramatické metodiky, ktoré prinášajú radosť do nášho života, a v neposlednej miere umožňujú rozvíjať pozitívne emócie a kritické myslenie.

×