EDUMINÚTY

Záverečné štvrté EDUMINÚTY z decembrového Edufestu si môžete pozrieť tu:

Tretie EDUMINÚTY z novembrového Edufestu si môžete pozrieť tu:

Druhé EDUMINÚTY z októbrového Edufestu si môžete pozrieť tu:

Prvé EDUMINÚTY zo septembrového Edufestu si môžete pozrieť tu:

Festival vzniká v spolupráci s Divadelným ústavom, EDUdrámou v Bratislave, Post Bellum, Centrom súčasného umenia DOX, Praha, s českými, slovenskými a ukrajinskými divadlami a i.

Projekt podporil Fond na podporu umenia.

Realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Záštitu nad festivalom prevzala (ex) ministerka kultúry SR Silvia Hroncová.

×