EDUFEST JE MIESTOM, KDE SA DÁ  zoznámiť s jedinečnými osobnosťami sveta divadla a edukácie, s prednášajúcimi, ktoré a ktorí sa dlhodobo venujú profesionálnej praxi divadelných lektoriek/lektorov a kontinuálne presadzujú aplikovanie dramatickej výchovy vo vyučovaní na školách.  Prichádzajú k nám zo štyroch krajín Európy, z Česka, Slovenska, Veľkej Británie a Slovenska.

×