KONTAKTY

RIADITEĽKA FESTIVALU

Mgr. art. Iveta Škripková, PhD.

Tel. kontakt:
048/412 56 23
E-mail:
riaditelka@bdnr.sk

PRODUKCIA

PhDr. Lívia Pyšná, Mgr. Ivana Urbanová

Tel. kontakt:
0907 807 999
E-mail:
bdnr@bdnr.sk, produkcia@bdnr.sk

EKONOMICKÉ ODDELENIE BDNR

Ing. Ján Kapusta, Erika Tkáčová

Tel. kontakt:
048/412 55 13  kl. 107, 106
E-mail:
ekonom@bdnr.sk, personal@bdnr.sk

VEDÚCI JAVISKOVEJ TECHNIKY BDNR

Daniel Chlumecký

Tel. kontakt:
048/412 55 13   kl. 115
E-mail:
bdnr@bdnr.sk

×