KOLOKVIUM

ROK PO INICIATÍVE BB 22 I VZDELÁVANIE DIVADLOM I MEDZINÁRODNÉ KOLOKVIUM

predstavia sa: Zuzana Kráľová, Jessica Whittaker a Rebecca Lee, Daria Ivanova-HololobovaDagmar Inštitorisová, Eva Kušnírová a Zuzana Slušná, Dominika Zaťková, Sandra Polovková, Zuzana Švecová

14. december 2023   10:00 – 15:00 h.

Divadelná sála BDNR

1. Prvá časť (10.00 – 12.20 h.) uvedie dobré príklady zo zahraničia s témou Inovatívne metódy spolupráce
škôl, divadla a verejnosti založené na zážitku a participácii, ktoré predstavia významné osobnosti z pozvaných krajín (PL, UA, GB, CZ).

2. Druhá časť (12.45 – 15.00) sa venuje súčasným metódam neformálneho vzdelávania divadlom a formám spolupráce v rôznych divadelných, školských a nezávislých zoskupeniach na Slovensku. Po prezentácii súčasných neformálnych metód sa uskutoční pracovné stretnutie slovenských hostí a hostiek z divadiel, univerzít a nezávislých združení, ktoré budú analyzovať súčasný stav vzdelávania divadlom na Slovensku.

Konzekutívny preklad z angličtiny a do nej. Online platforma.

V prvej časti sa predstavia dobré príklady z Česka, Poľska, Ukrajiny a Veľkej Británie. Zuzana Kráľová, divadelná lektorka činohry Národného divadla v Prahe predstaví FORMY PRÁCE S DIVÁKMI V NÁRODNOM DIVADLE V PRAHE (aké programy ND Praha využíva na budovanie vlastnej divadelnej komunity). Zástupkyne JAMU, Masarykovej univerzity v Brne budú prezentovať jedinečný projekt elektronickej učebnice THEATRUM. ONLINE. Vďaka tomu môžu vyučujúce stredných škôl zapojiť divadlo do svojich hodín prostredníctvom rôznorodého spektra prístupov a aktivít. (Trvanie 40 min.)
Jessica Whittaker a Rebecca Lee z Rumworth School v Boltone vo Veľkej Británii uvedú PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI S DIVADLOM A DRÁMOU PRI PRÁCI S MLADÝMI ĽUĎMI v špeciálnej škole, kde sa venujú vzdelávaniu detí s rôznymi problémami učenia a sociálnej inklúzie vo veku od 11 do 19 rokov. Príspevok bude prezentovaný online. (Trvanie 30 min.) Daria Ivanova-Hololobova z ukrajinskej vysokej školy, Kyiv National I. K. Karpenko-Kary University of Theatre, Cinema and Television, vystúpi s témou EDUCATIONAL PROCESS FOR UKRAINIAN PUPPETEERS IN THE WAR TIME: ACHIEVEMENT
AND PERSPECTIVES.
(Trvanie 30 min.)
V Poľsku sa venuje neformálnemu vzdelávaniu divadlom viacero kultúrnych centier. Pozvali sme ľudí z Divadelnej pedagogickej asociácie, ktorá exceluje v tejto téme v rôznych medzinárodných projektoch od r. 2010. (Trvanie 30 min.)
V druhej časti vystúpia: Dagmar Inštitorisová, vysokoškolská pedagogička, teatrologička, s kritickou analýzou Čo sa píše v súčasných učebných textoch pre základné a stredné školy o divadelnom umení a kultúre. Dominika Zaťková, odborná lektorka vzdelávania v Divadelnom ústave, s príspevkom Divadelný ústav a téma vzdelávania, Eva Kušnírová a Zuzana Slušná, vysokoškolské pedagogičky z Prešovskej univerzity, estetičky a autorky kníh o metodikách dramatickej výchovy, s témami: Tvorivá dramatika na vysokých školách, Nástroje a techniky práce s publikom: príklady dobrej praxe, riaditeľka združenia Post Bellum Sandra Polovková s prezentáciou Dejiny storočia vo vzdelávaní. Zuzana Švecová, vysokoškolská pedagogička na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, predstaví projekt neformálneho vzdelávania divadlom Objav(me) divadlo(m)!, ktorý získal akreditáciu NIVAM a je realizovaný združením Pedagóg a Bábkovým divadlom na Rázcestí.
Na záver kolokvia sa v rámci pracovnej diskusie s pozvanými hosťami*kami z divadelnej a školskej komunity budeme venovať možnostiam aplikácie neformálneho vzdelávania divadlom do praxe divadiel a škôl všetkých stupňov na Slovensku a ako systémového prvku aktívneho vzdelávania a živej spolupráce s kultúrnymi inštitúciami v rámci soulského a frankfurtského programu. Čo sa vlastne zmenilo rok po vzniku INICIATÍVY BB 22?!