KOLOKVIUM

ROK PO INICIATÍVE BB 22 I VZDELÁVANIE DIVADLOM I MEDZINÁRODNÉ KOLOKVIUM

predstavia sa: Zuzana Kráľová, Karolína Stehlíková a Eliška Kubartová, Jessica Whittaker a Rebecca Lee, Daniela Bačová, Daria Ivanova-HololobovaDagmar Inštitorisová, Dominika Zaťková, Eva Kušnírová a Zuzana Slušná, Zuzana Kováčová-Švecová

Kolokviom sprevádza: Iveta Škripková

14. december 2023   10:00 – 16:00 h.

Divadelná sála BDNR

Podujatie sa uskutoční aj online

1. Prvá časť (10.00 – 12.00 h.) uvedie dobré príklady zo zahraničia s témou Inovatívne metódy spolupráce
škôl, divadla a verejnosti založené na zážitku a participácii, ktoré predstavia významné osobnosti z pozvaných krajín (UA, GB, CZ).

2. Druhá časť (12.15 – 13.30) sa venuje súčasným metódam neformálneho vzdelávania divadlom a formám spolupráce v rôznych divadelných, školských a nezávislých zoskupeniach na Slovensku.

3. Tretia časť (13:45 – 16:00) predstavuje pracovné stretnutie slovenských hostí a hostiek z divadiel, univerzít a nezávislých združení, ktoré budú analyzovať súčasný stav vzdelávania divadlom na Slovensku Rok po Iniciatíve 2022, ktorá bola výsledkom pracovných stretnutí počas festivalu Bábkarská Bystrica 2022.

Konzekutívny preklad prvých dvoch častí kolokvia z angličtiny a do nej.

V prvej časti sa predstavia dobré príklady z Česka, Ukrajiny a Veľkej Británie. Zuzana Kráľová, divadelná lektorka činohry Národného divadla v Prahe predstaví FORMY PRÁCE S DIVÁKMI V NÁRODNOM DIVADLE V PRAHE (aké programy ND Praha využíva na budovanie vlastnej divadelnej komunity). Zástupkyne JAMU, Masarykovej univerzity v Brne, budú prezentovať jedinečný projekt elektronickej učebnice THEATRUM. ONLINE. Vďaka tomu môžu vyučujúce a vyučujúci stredných škôl zapojiť divadlo do svojich hodín prostredníctvom rôznorodého spektra prístupov a aktivít.
Dr. Daniela Bačová (University of Bolton, UK) a Jessica Whittaker a Rebecca Lee z Rumworth School v Boltone vo Veľkej Británii uvedú PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI S DIVADLOM A DRÁMOU PRI PRÁCI S MLADÝMI ĽUĎMI v špeciálnej škole, kde sa venujú vzdelávaniu detí s rôznymi problémami učenia a sociálnej inklúzie vo veku od 11 do 19 rokov. Na začiatku príspevku Dr. Bačová v krátkosti opíše odbornú spoluprácu medzi univerzitnými kolegami a učiteľmi z tejto špeciálnej školy, ktorá je zameraná na prípravu k dospelosti a na rozvoj samostaných zručností žiakov. Príspevok bude prezentovaný online. Daria Ivanova-Hololobova z ukrajinskej vysokej školy, Kyiv National I. K. Karpenko-Karyi University of Theatre, Cinema and Television, vystúpi s témou VZDELÁVANIE POČAS VOJNY. MOŽNOSTI A PERSPEKTÍVY.
V druhej časti vystúpia: Dagmar Inštitorisová, vysokoškolská pedagogička, teatrologička, s kritickou analýzou ČO SA PÍŠE O UMENÍ A O DIVADLE V KNIHÁCH PRE ZŠ A SŠ? Dominika Zaťková, odborná lektorka vzdelávania v Divadelnom ústave, s príspevkom DIVADELNÝ ÚSTAV A VZDELÁVANIE, Eva Kušnírová a Zuzana Slušná, vysokoškolské pedagogičky z Prešovskej univerzity, estetičky a autorky kníh o metodikách dramatickej výchovy, s témami: TVORIVÁ DRAMATIKA NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH, Zuzana Kováčová-Švecová, vysokoškolská pedagogička na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, predstaví projekt neformálneho vzdelávania divadlom ATELIÉR OBJAV(ME) DIVADLO(M)!, ktorý získal akreditáciu NIVAM a je realizovaný združením Pedagóg a Bábkovým divadlom na Rázcestí.
V tretej časti sa na záver kolokvia v rámci pracovnej diskusie s pozvanými hosťami*kami z divadelnej a školskej komunity budeme venovať možnostiam aplikácie neformálneho vzdelávania divadlom do praxe divadiel a škôl všetkých stupňov na Slovensku a ako systémového prvku aktívneho vzdelávania a živej spolupráce s kultúrnymi inštitúciami v rámci soulského a frankfurtského programu. Čo sa vlastne zmenilo rok po vzniku INICIATÍVY BB 22?!

Príspevky budú zverejnené v Zborníku z kolokvia, ktorý sa pripravuje do konca roku 2023.

×