Aktuality

Sledujte nás a naše podujatia v nových newslettroch.

Divadlo? Divadlo!

13. marca 2024 sa v priestoroch BDNR uskutočnilo druhé stretnutie účastníkov 1. modulu vzdelávacieho programu ATELIÉR OBJAV(ME) DIVADLO(M)!, ktorý organizuje Občianske združenie Pedagóg v spolupráci s Pedagogickou fakultou UMB v B. Bystrici, Bábkovým divadlom na Rázcestí a s finančnou podporou BBSK. Jeho cieľom je naučiť účastníkov a účastníčky využiť potenciál divadla pre prácu s deťmi a mládežou a v rovesníckom vzdelávaní. Účastníci*čky si pozreli predstavenie pre dospelých E.M. Šoltésová, B. S. Timrava: Variácie lásky, po ktorom nasledovala živá diskusia s herečkami a  lektorkami Ivetou Škripkovou, Máriou Šamajovou a Dagmar Inštitorisovou. Deň pokračoval prednáškou o teatrológii pod vedením prof. Dagmar Inštitorisovej a prehľadom informácií o povolaniach v divadle, o dramaturgii a hereckej interpretácii, ktoré boli rozšírené o kreatívne a herecké workshopy pod vedením Ivety Škripkovej a Márie Šamajovej. (iš)

Späť
×