Bábkarská Bystrica 2010

XVII. ročník Medzinárodného festivalu súčasného bábkového divadla pre deti a dospelých, Dvojitý impulz sa uskutočnil 25. septembra až 1.októbra 2010.

Počas XVII. ročníka festivalu bolo odohratých 26 predstavení, predstavilo sa 23 divadelných súborov a zúčastnilo sa ho 4000 divákov a 35 zahraničných a domácich hostí.

CENA HENRYKA JURKOWSKÉHO za tvorivý počin v bábkovom divadle pre dospelých bola udelená: Opolski Teatr lalki i aktora Opole, Poľsko: W.Gombrowicz: Ivona, princezná burgundská, réžia M.Pecko

CENA HAŠTERICA bola udelená: Katedra bábkarskej tvorby VŠMU Bratislava, SR: R.Queneau, P.Palik: Zazi v metre, réžia kolektív tvorcov inscenácie

ZVLÁŠTNA CENA POROTY HAŠTERICA 2010 za tvorivosť bola udelená: Dezorzovo lútkové divadlo

CENA DETSKEJ POROTY: Train Theatre Jeruzalem, Izrael: G.Levy-Grad, M. Banisrael: Cirkus kociek, réžia G.L.Grad, M. Banisrael

×