Bábkarská Bystrica 2006

XV.ročník Medzinárodného festivalu slovenských bábkových divadiel v konfrontácii s bábkovým divadlom v strednej Európe a vybranými súbormi sveta sa uskutočnil v dňoch 8. – 12. septembra 2006.

Počas XV. ročníka festivalu bolo odohratých 46 predstavení, predstavilo sa 22 divadelných súborov, zúčastnilo sa ho 6104 divákov a 53 zahraničných a domácich hostí.

CENA HENRYKA JURKOWSKÉHO v garancii Medzinárodného vyšehradského fondu bola udelená: Divadlo Alfa Plzeň, ČR: A.Dumas st.: Traja mušketieri, réžia T. Dvořák

CENA DIVÁKA v garancii predsedu BBSK bola udelená: Divadlo Alfa Plzeň, ČR: A.Dumas st.: Traja mušketieri, réžia T. Dvořák

CENA HAŠTERICA za tvorivý čin v oblasti bábkového divadla na Slovensku, v garancii Divadelného ústavu v Bratislave bola udelená: Ondrejovi Spišákovi za réžiu hry T.Pěkného: Havran z kameňa, Staré divadlo v Nitre

×