Bábkarská Bystrica 2004

XIV. ročník Medzinárodného festivalu slovenských bábkových divadiel v konfrontácii s bábkovým divadlom v strednej Európe a vybranými súbormi sveta sa uskutočnil v dňoch 10. – 15. septembra 2004.

Počas XIV. ročníka festivalu bolo odohratých 31 predstavení, predstavilo sa 22 divadelných súborov, uskutočnilo sa 5 sprievodných podujatí, zúčastnilo sa ho 5000 návštevníkov, 14 zahraničných a 16 domácich hostí.

CENA HENRYKA JURKOWSKÉHO bola udelená: Divadlo Líšeň Brno, ČR: P.Dombrovská a kol.: Domové rekviem (zlá hra), réžia P.Dombrovská

CENA HAŠTERICA za tvorivý počin v oblasti bábkového divadla na Slovensku bola udelená: Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica, SR: J.Holý: Kubo, réžia M.Pecko

CENA DIVÁKA bola udelená: Tradičné bábkové divadlo Antona Anderleho, Banská Bystrica, SR: A. Anderle: Najmenší cirkus na svete, réžia A. Anderle

×