Aktuality

Sledujte nás a naše podujatia v nových newslettroch.

Ateliér OBJAV(ME) DIVADLO(M)! pre všetkých, čo pracujú s deťmi a mládežou

Občianske združenie Pedagóg v spolupráci s Pedagogickou fakultou UMB v B. Bystrici, Bábkovým divadlom na Rázcestí a s finančnou podporou BBSK otvára 1. modul vzdelávacieho programu ATELIÉR OBJAV(ME) DIVADLO(M)! pod názvom
DIVADLO? DIVADLO!

Miesto: Bábkové divadlo na Rázcestí, B. Bystrica

Začiatok: 21. február 2024

Termíny stretnutí: 21. február 2024 (6 hodín), 13. marec 2024 (6 hodín)3. apríl 2024 (6 hodín), 17. apríl 2024 (4 hodiny)

Odborná garancia vzdelávania: Mgr. Petra Fridrichová, PhD. (PF UMB B. Bystrica)Mgr. Art. Iveta Škripková, PhD. (BDNR B. Bystrica)prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD. (UKF Nitra)Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD. (PF UMB B. Bystrica)

Akreditáciu udelila Akreditačná komisia v oblasti práce s mládežou NIVAM – Národný inštitút
vzdelávania a mládeže, Bratislava Číslo akreditácie AKPSM/0113/2023/1/010

Ciele programu:

  • rozvinúť vedomosti, schopnosti a zručnosti účastníkov a účastníčok programu v oblasti umeleckej gramotnosti, divadla, vzdelávania divadlom
  • poskytnúť účastníkom a účastníčkam možnosť pracovať na vlastnom rozvoji prostredníctvom kontaktu s divadlom
  • naučiť účastníkov a účastníčky využiť potenciál divadla pre prácu s deťmi a mládežou a v rovesníckom vzdelávaní
  • vytvoriť priestor na vzdelávanie účastníkov a účastníčok v divadle a prostredníctvom divadla na základe vlastného zážitku

Pre koho je vzdelávanie určené?

Pracovníci a pracovníčky s deťmi mládežou v rôznych organizáciách formálneho aj neformálneho vzdelávania, zamestnanci zamestnankyne škôl školských zariadení, sociálni mládežou, osoby pracujúce oblasti mladí vedúci vedúce, lektori lektorky. pracovníci a pracovníčky s deťmi mládežou v rôznych organizáciách formálneho aj neformálneho vzdelávania, zamestnanci zamestnankyne škôl školských zariadení, sociálni mládežou, osoby pracujúce oblasti mladí vedúci vedúce, lektori lektorky.

Prihlášky a kontakt:
záujemcovia a záujemkyne sa môžu prihlásiť prostredníctvom kontaktných osôb, následne dostanú link na elektronickú prihlášku
kontaktné osoby pre prihlásenie:
Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD. zuzana.kovacova@umb.sk,
Mgr. Art. Iveta Škripková, PhD. bdnr@bdnr.sk

Viac informácií:

Späť
×