Contacts

Theatre

The Puppet Theatre at the Crossroads

Skuteckého 14
974 01 Banská Bystrica
IČO: 359 85 381

Telephone contacts:
+421 48 412 55 13
+421 48 412 56 23
Ticket reservation:

+421 48 412 55 13, vstupenky@bdnr.sk
E-mail:
bdnr@bdnr.sk

Umelecké vedenie

Director

Mgr. art. Iveta Škripková, PhD.

Phone:
048/412 56 23
E-mail:
riaditelka@bdnr.sk

Artistic director

Marián Pecko

Phone:
048/412 56 23
E-mail:
bdnr@bdnr.sk

Oddelenie prevádzky a umeleckého marketingu

Vedúca produkcie

Mgr. Lívia Pyšná

Phone:
0907 807 999
E-mail:
bdnr@bdnr.sk

 

Ateliéry

Vedúca ateliérov

Katarína Mažáryová

Phone:
048/412 55 13   kl.102
E-mail:
bdnr@bdnr.sk

 

Javisková technika

Vedúci javiskovej techniky

Daniel Chlumecký

Phone:
048/412 55 13   kl.115
E-mail:
bdnr@bdnr.sk

Ekonomic section

Vedúci ekonóm

Ing. Ján Kapusta

Phone:
048/412 55 13  kl. 107, 048/412 55 08
E-mail:
ekonombdnr@stonline.sk

 

 

Zriaďovateľom divadla je Banskobystrický samosprávny kraj

BBSK