Aktuality

Zomrel Ján Zavarský

V nedeľu 29. mája 2022 nás vo veku 73 rokov opustil významný slovenský scénograf, výtvarník a pedagóg JÁN ZAVARSKÝ. Vytvoril stovky scénografií na Slovensku, v Česku i v zahraničí. O jeho úmrtí informovalo Divadlo Jána Palárika v Trnave, kde Zavarský pôsobil takmer 40 rokov ako interný scénograf a istý čas aj ako umelecký šéf. Prednášal na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Ako pedagóg a scénograf sa zúčastnil na študijnom pobyte na Miami University. Zavarský získal viaceré ocenenia na medzinárodných súťažných prehliadkach. Prezidentka Zuzana Čaputová mu minulý rok udelila Pribinov kríž III. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.

(* 31. júl 1948, Banská Bystrica † 29. máj 2022, Bratislava)

S veľkým zármutkom sme sa dozvedeli túto smutnú správu.
Pán Zavarský bol naším priateľom, mentorom a dlhoročným spolupracovníkom BDNR. Stál pri nás a našej tvorbe v 90. rokoch, podpísal sa tvorivo pod mnohé inscenácie daných rokov, napr. pod legendárnu inscenáciu divadla Dojímate ma veľmi… (fragmenty zo života a diela D. Tatarku, réžia M. Pecko, r. 1992). Dlhodobo nás inšpiroval a povzbudzoval k dramaturgickým zmenám v divadle a pri organizácii medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica v 90. rokoch, ktorý graficky a dramaturgicky spoluvytváral. V neposlednom rade bol spoluautorom architektonickej štúdie rekonštrukcie BDNR na Skuteckého ulici  (s Ing. arch. Tiborom Majláthom), ktorej prvá časť sa zrealizovala v r. 1996 – 2000 vďaka rozhodnutiu Krajského úradu v Banskej Bystrici a MK SR . V tejto krásnej vile divadlo pôsobí dodnes a vila Dominika trvalo očaruje svojím prostredím všetkých nových divákov a nové diváčky. Janko, ďakujeme za možnosť byť a tvoriť s Tebou!

                                                                                      Česť tvojej pamiatke!

Späť