Aktuality

Sledujte nás a naše podujatia v nových newslettroch.

ZÍSKALI SME GRANT!

Fond na podporu umenia rozhodol o podporení našej žiadosti v rámci výzvy č. 101/2023: Program 3.6.5 – Umenie pre školy. Našu žiadosť s názvom Päť týždňov v divadle, projekt rozvíjania diváckej gramotnosti prostredníctvom inscenácii s ľudsko-právnymi témami fond podporí sumou vo výške 22 000,00 € EUR. Projekt bude zameraný na dospievajúcu mládež od 14 rokov a odborný pedagogický sprievod. Cieľom projektu je rozvíjať tému diváckej gramotnosti u dospievajúcej mládeže. A to vďaka zážitku div. predstavenia s ľudsko-právnou témou z repertoáru BDNR a súčasne vďaka aktívnej účasti na sérií metodických workshopoch a diskusií pred a po predstavení. Projekt sa bude konať každý posledný týždeň v mesiacoch február – jún 2024. Od utorku do piatku – pre školy z menej rozvinutých okresov BBSK ( Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Veľký Krtíš, Revúca + BB). Oslovení absolvujú návštevu 2 divadelných predstavení počas dňa v BDNR, 2 lektorské úvody a 2 diskusie po predstaveniach. Predtým sa uskutoční úvodný divadelný seminár pre pedagogický sprievod a pre zúčastnené študentstvo na danej oslovenej škole. Každý mesiac bude zvolený blok inscenácií reflektujúci jednu z ľudsko-právnych tém ( mýtus krásy a ženské roly, tabu témy násilia a šikany, témy e/migrácia včera, dnes a zajtra… a pod.) Úvody pred predstavením sú venované divadelnému jazyku predstavenia a rozvoju diváckej gramotnosti, diskusie budú s odborným lektormi na danú tému.

ĎAKUJEME! (kk)

Späť
×