Aktuality

Zástupcovia BDNR v Bielsko-Biale

V dňoch 21.5. – 25.5. 2022 sa v poľskom meste Bielsko-Biala uskutočnil Medzinárodný festival bábkového umenia (Miedzynarodowy festiwal sztuki lalkarskiej), ktorý každé dva roky organizuje Bábkové divadlo BaniaLuka. Tento rok sa uskutočnil už jeho 29. ročník. Festival dáva priestor toku umeleckých myšlienok a výmene skúseností. Umožňuje bábkarské stretnutia v neopakovateľnej atmosfére, je prehliadkou najzaujímavejších a najhodnotnejších predstavení vynikajúcich umelcov a renomovaných divadiel z celého sveta, vrátane Poľska. Program festivalu je vždy výsledkom starostlivej dramaturgie a má súťažný charakter. Medzinárodná porota udeľuje GRAND PRIX a špeciálne ceny za vysoko hodnotné výkony.

Viac o festivale nájdete na www.puppetryartfestival. com alebo na www.banialuka.pl

Festivalu sme sa, vďaka pozvaniu Teatra lalek Banialuka a vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia, v uplynulých dňoch zúčastnili aj my. Ako pozorovatelia sme, spolu s festivalovým publikom, ocenili všetky sprievodné workshopy a diskusie a zaujímavé produkcie, najmä tie víťazné. Grand Prix 29.ročníka festivalu získala Compagnie Belova-Iacobelli (Belgicko) s monodrámou ČAJKA, réžia Natacha Belova a Teresita Iacobelli. Špeciálnu cenu za umenie stierania hraníc medzi hercom a bábkou, získala španielska Zero en Conducta Company s tanečno-pohybovou inscenáciou MECHANIKA DUŠE, réžia Zero en Conducta. (iu)

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Späť