Aktuality

Vzdelávame divadlom

Neformálne vzdelávanie divadlom, nultý pilotný projekt spolupráce BDNR a vybraných katedier FF UMB a PF UMB.

Od začiatku marca do konca apríla sa koná nultý ročník pilotného neformálneho vzdelávania divadlom študentstva UMB. Koná sa v priestoroch divadla v dvojtýždňových blokoch vo forme prednášok, seminárov, praktických workshopov a návštevy vybraných predstavení BDNR. Na pilotnom nultom ročníku sa zúčastňuje celkom 45 študentov/študentiek UMB. Pracujú v troch skupinách a každá z nich má vlastný program neformálneho vzdelávania pod názvom Divadelná gramotnosť a Študentské divadlo. Na projekte sa podieľajú oslovení hostia a hostky z divadelnej praxe. Cieľom projektu je sprostredkovať mladým ľuďom, budúcim učiteľom a učiteľkám (pracovníkom a pracovníčkam v iných profesiách) ako chápať divadlo, spoznať čo je divadlo, ako zažiť a spracovať estetický zážitok. A samozrejme, ako využiť témy a potenciál divadla vo vyučovaní, pri rozvíjaní tvorivej osobnosti. (is)

Späť