Novinky

Vyhrajte čestnú vstupenku na premiéru kabaretu Divadlo na konci sveta!

Vylúštite tajničku, zašlite odpoveď na otázku (Bez čoho/koho by sa nezaobišli divadlá?) a vyhrajte čestnú vstupenku na premiéru kabaretu Divadlo na konci sveta!

Správne odpovede zasielajte do 24. 1. na bdnr.dramaturgia@gmail.com alebo na FB do súkromnej správy. 🙂

Výhercu/výherkyňu žrebujeme v pondelok! 🙂

Späť